Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.05.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor medicinske grupe predmeta

- dan
Poslodavac:
Srednja medicinska škola Mostar
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
14.05.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-737/21 od 20.04.2021 godine i Odluke Školskog odbora Srednje medicinske škole Mostar od 16.04.2021 godine , Srednja medicinska škola Mostar, raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta


I

A). Na određeno radno vrijeme do 15.07.2021 godine1. Profesor medicinske grupe predmeta, 3 izvršioca (puna norma)

2. Profesor farmakološke grupe predmeta, 1 izvršilac (15 sati sedmično)

3. Nastavnik praktične nastave, 1 izvršilac (puna norma)

4. Profesor fizijatrijske grupe predmeta-specijalist fizijatar, 1 izvršilac (9 sati sedmično)

5. Pedagog škole, 1 izvršilac (puna norma)Sedmična nastavna norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama škole

II

Uslovi konkursa: Pored općih Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju , te važećim Nastavnim planom i programom za srednje škole.

Kandidat pod rednim brojem 1 treba da ima zvanje :dr. medicine sa položenom pedagoškom grupom predmeta,kandidat pod rednim brojem 2 treba da ima zvanje: Mr. ph. sa položenom pedagoškom grupom predmeta,kandidat pod rednim brojem 3 treba da ima zvanje :dipl.medicinski tehničar sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili Viša medicinska sestra sa položenom pedagoškom grupom predmeta, kandidat pod rednim brojem 4 treba da ima zvanje:specijalist fizijatar sa položenom pedagoškom grupom predmeta , kandidat pod rednim brojem 5 treba da ima zvanje:profesor pedagogije, ili profesor pedagogije i psihologijje sa položenim stručnim ispitom, poznavanje rada na računaru i poznavanje stranog jezika (dostaviti uvjerenje od fakulteta ili drugu ispravu koja potvrđuje znanje ili poznavanje stranog jezika,uvjerenje fakulteta o poznavanju rada na računaru,položenom ispitu iz informatike,kao i drugu ispravu fakulteta-ovjerena kopija indexa/upisnice koja potvrđuje poznavanje rada na računaru ,diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).

III

Prilikom konkurisanja kandidati su dužni priložiti:

Obavezna dokumentacija:

prijava na konkurs, diploma o završenoj školi, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci, drugi dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova radnog mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciju radnih mjesta, kratka biografija.


Dodatna dokumentacija:

Uvjerenje o radnom iskustvu , uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, uvjerenje o rezultatima postignutim u toku studija izraženi prosječnom ocjenom, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom izdatim od nadležnog općinskog organa.
IV

Kandidat izabran na javnom konkursu je dužan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

V

Sva obavezna i dodatna dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih(rodnog lista) koji se kao dokumenat trajne vrijednosti prilaže u prostoj kopiji.

VI

Sa svim kandidatima koji zadovoljavaju uslove konkursa obavit će se pismeni i usmenio dio intervjua u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem zaposlenika, a o terminima intervjua kandidati će biti obavješteni telefonskim putem.

VII

Ukoliko se prilikom izbora kandidata dogodi da isti kandidati imaju isti broj bodova , prednost se daje kandidatu koji ostvaruje dopunska prava u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica.

VIII

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

X

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte na adresu:Srednja medicinska škola Mostar
USRC “Mithad Hujdur –Hujka “ bb
88 000 Mostar
sa naznakom (prijava na konkurs)
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare