Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Volonter diplomirani pravnik

- dana
Poslodavac:
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona Tuzla
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
23.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona ( Službene novine TK broj 12/02 i 6/03), člana 8 ,tačke e i člana 52 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona broj A 457/17 od 29.09.2017 godine, člana 34 Zakona o radu u FBiH (Službene novine FBiH broj 26/16),a u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-20196/18 od 01.11.2018 , glavni tužitelj raspisuje :


JAVNI OGLAS-za prijem pripravnika-volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

I
Raspisuje se oglas za prijem 3 (tri) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera za potrebe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na period od 2 (dvije ) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

II
Stručno osposobljavanje će se obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade o čemu će se zaključiti Ugovor o stručnom osposobljavanju u pismenoj formi između Glavnog kantonalnog tužitelja i pripravnika-volontera .
Po završteku stručnog osposobljavanja Glavni kantonalni tužitelj će pripravniku-volonteru izdati uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju.

III
Pripravnik –volonter koji obavlja volonterski rad ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica ,odnosno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 30/97 ,7/02,70/08 i 48/11) koje i za vrijeme obavljanja volonterskog rada nastavlja ostvarivati putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kod koje je volonter prijavljen i ima dalju obavezu redovne evidencije kod iste.

IV
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona se obavezuje da će u skladu sa odredbama Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (Službene novine FBiH broj 26/14) za vrijeme obavljanja volonterskog rada uplaćivati za volontera doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u mjesečnom iznosu od 30,00 KM .

V
Svi kandidati koji se prijavljuju na javni oglas treba da ispunjavaju opće uslove za rad u pravosudnim institucijama (Tužilaštvu) i to :
- da je državljanin BosneiHercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost

VI
Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i poseban uslov :

- da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme- VII stepen ili da ima visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova

VII
Uz prijavu je potrebno priložiti :
- diploma o završenom fakultetu
- fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu
- prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta )
- dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje )
- dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – Uvjerenje o plaćama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane u original ili ovjerenoj fotokopiji

Kandidati koji budu izabrani za pripravnike-volontere uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti najkasnije do zaključivanjaUgovora o stručnom osposobljavanju .

VIII
Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.
U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine TK broj 5/12 i 05/14).

IX
Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, Maršala Tita broj 137 Tuzla, putem pošte ili lično u prijemnoj kancelariji Tužilaštva u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za Javni oglas za prijem pripravnika-volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona- ne otvarati“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
Nakon isteka roka za stručno osposobljavanje Kantonalno tužilaštvoTuzlanskog kantona se ne obavezuje zadržati pripravnike-volontere u stalnom random odnosu .

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje i na Web stranici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje .

O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni .


Glavni kantonalni tužitelj
Tomislav Ljubić
Vrsta posla:stručno osposobljavanje, volontiranje
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare