Voditelj – spiker

6 dana
Poslodavac:
RTV Jablanica
Kategorija:
Mediji
Mjesto rada:
Jablanica
Rok prijave:
02.04.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:03-01/20 od 28.02.2020 i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/20 od 09.03.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na
određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci


Voditelj – spiker - 1 izvršilac


Opis poslova:

interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke
vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)
priprema specijalne programske sadržaje


Opći uslovi:

da je stariji od 18 godina,
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
da kandidat nije kažnjavan.


Posebni uslovi:

SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer
1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti
kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu


Potrebna dokumentacija:

prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž
diploma o završenoj SSS
potvrda o radnom iskustvu
uvjerenje o državljanstvu
izvod iz matične knjige rođenih
Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica
Trg Oslobođenja bb
88420 Jablanica
sa naznakom
„Javni oglas za prijem radnika u radni odnos
na određeno vrijeme – NE OTVARATI“


Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: RTV Jablanica

Brza prijava
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare