Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja
Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 13/19), a na zahtjev Općine Novi Travnik, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novi Travnik
5/769

Radno mjesto:
Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar, Odsjek za
urbanizam i katastar

- Viši stručni suradnik za upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak radi izdavanja urbanističkih
saglasnosti, odobrenja za građenje, okolišnih dozvola za čije je izdavanje nadležna
Općina i odobrenja za upotrebu objekata, vodi prvostepeni upravni postupak i u
drugim predmetima za čije je rješavanje nadležan ovaj Odsjek, kompletira
dokumentaciju potrebnu za upravno rješavanje i daje upute za prikupljanje
dokumentacije i podataka neophodnih za obradu predmeta službenicima i
namještenicima u Službi, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi
službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama iz nadležnosti
Službe u slučajevima propisanim zakonom, priprema i dostavlja pomoćniku načelnika
potrebne podatke za sačinjavanje odgovarajućih informacija i izvještaja, pruža pravnu
pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavlja podneske i vrši
druge poslove pravne pomoći u oblastima iz nadležnosti Službe, u skladu sa
zakonom, razmatra žalbe na prvostepena rješenja, te ih po potrebi prosljeđuje
drugostepenom organu, vodi službene evidencije, ažurira i izdaje uvjerenja i druge
akte o činjenicama iz tih evidencija u vezi sa poslovima iz opisa ovog radnog mjesta,
prati stanje u navedenim oblastima, te pismenim putem pretpostavljenom
rukovodiocu predlaže mjere za njihovo unapređenje, predlaže izmjene i dopune
normativnih akata u svrhu unapređenja stanja u navedenim oblastima kao i
usklađivanje sa novim zakonima i propisima, prati izmjene zakonskih propisa u
navedenim oblastima, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim
izmjenama, odnosno donošenju novih propisa, daje prijedloge, primjedbe i sugestije
na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona iz oblasti navedenih u opisu ovog radnog
mjesta, učestvuje u javnim raspravama koje se organiziraju u vezi sa izrađenim
prednacrtima zakona i drugih propisa iz navedenih oblasti.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare