Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću, promidžbu i informiranje (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Marketing - PR, Mediji
Mjesto rada:
Tomislavgrad
Rok prijave:
09.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14, 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad
3/712

01. Viši stručni suradnik za odnose s javnošću, promidžbu i informiranje - 1 (jedan)
izvršitelj

Opis poslova: Organizira komunikaciju s redakcijama medija (piše priopćenja,
demantije, osvrte i druge informacije), u cilju prikladnog plasiranja informativnih sadržaja o
radu općinskih službi i predstavničke vlasti Općine; organizira tiskovne konferencije i
dogovara radne sastanke novinara u Općini; organizira istupe predstavnika Općine u
medijima; organizira pribavljanje i plasiranje ažurnih informacija za medije o aktivnostima u
radu općinskih službi, Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, u cilju ostvarivanja
transparentnosti rada Općine; ureduje i piše tekstove za općinski bilten i internet stranicu
općine; redigira i lektorira sve rukopise i tekstove za objavljivanje u sredstvima informiranja;
analizira učestalost i kvalitetu informativnog praćenja i prezentiranja svih dogadaja bitnih za
rad općinskih službi i predstavničke vlasti Općine; sudjeluje u izradi mjesečnih, polugodišnjih
i godišnjih izvješća o radu općinskih tijela, kao i mjesečnih i ostalih operativnih programa
rada općinskih tijela; obavlja i druge poslove koje mu stave u zadaću Općinski načelnik ili Šef
Ureda; za svoj rad neposredno odgovara šefu UredaVrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton 10 regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju
ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta Općine Tomislavgrad, i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
fakultet političkih znanosti;
- dvije (2) godine radnog iskustva u struci nakon stečene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računalu;


Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
3. samo za pozicije 02, 03, 06, kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne
službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za
čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave Javnog
natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. samo za poziciju 04. dokaz o položenom ispitu za internog revizora
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra
se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana
od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad, br. 3/712»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare