Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada
Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne
nabavke, Odsjek za javne nabavke


Viši stručni saradnik za postupak javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac, na
određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, a najduže na period do 2 (dvije) godine

Opis poslova: realizuje i prati pojedinačne postupke javnih nabavki, prati propise
iz djelokruga rada Odsjeka, prati realizaciju plana javnih nabavki, podnosi izvještaje o
završenom postupku javne nabavke, obavlja sve radnje u postupku javne nabavke,
vrši analizu tržišta i ponuda na tržištu robe, usluga i radova, učestvuje u pripremi
projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih
objekata, u saradnji sa šefom Odsjeka prati realizaciju javnih nabavki, izvršenje
ugovora i kontrolu kvaliteta isporućenih dobara i izvršenih usluga, u postupcima
javnih nabavki koordinira sa ostalim službama, obavlja i druge poslove po nalogu
pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i
odgovoran je šefu Odsjeka.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare