Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Bihać

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
17.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Službi za poslove sa strancima1/01 Šef Terenskog centra Doboj

1/02 Stručni savjetnik - inspektor za strance u Terenskom centu Mostar

1/03 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Livno

1/04 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Doboj

1/05 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Istočno Sarajevo

1/06 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Goražde

1/07 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Orašje

1/08 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Bihać

1/09 Viši stručni saradnik za poslove readmisije

1/10 Viši stručni saradnik – inspektor za poslove operativnog rada i planiranje

1/11 Stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Bihać

TERENSKI CENTAR DOBOJ

1/01 Šef Terenskog centra Doboj

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi organizacionom jedinicom i obezbjeđuje zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično i nepristrasno izvršavanje poslova; koordinira rad uposlenih u Terenskom centru, daje neposredne zadatke stručnim savjetnicima, stručnim saradnicima i ostalim zaposlenim u Terenskom centru i pomaže im u izvršavanju složenijih radnih zadataka (izrada i analiza pojedinačnih i opštih akata, izvještaja, informacija, prijedloga zakonskih akata i sl), kordinira i provodi obaveze iz Zakona o kretanju boravku stranaca i azilu, Zakona o službi za poslove sa strancima i drugih propisa u BiH; donosi odluke za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora; sačinjava planove i izvještaje o radu; postupa po uputstvima i zahtjevima načelnika sektora iz djelokruga rada za koji su sektori ovlašteni; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Službe kojem je odgovoran za svoj i rad Terenskog centra.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet, društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 4 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: DobojTERENSKI CENTAR MOSTAR

1/02 Stručni savjetnik-inspektor za strance u Terenskom centu Mostar

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i vrši složenije operacije kontrole kretanja i boravka stranaca; prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke i predlaže aktvnosti na provođenju inspekcijskih poslova na terenu; učestvuje u provođenju inspekcijskih poslova; preduzima radnje iz nadležnosti Službe, te shodno potrebi primjenjuje ovlaštenja propisana Zakonom; sačinjava izvještaje o rezultatima provedenih aktivnosti te predlaže pokretanje postupaka po službenoj dužnosti radi preduzimanja zakonom propisanih mjera, vodi postupke i izrađuje odluke u skladu sa zakonom; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskom centru i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 3 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računarima; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: MostarTERENSKI CENTAR LIVNO

1/03 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Livno

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: LivnoTERENSKI CENTAR DOBOJ

1/04 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Doboj

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Doboj

TERENSKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

1/05 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Istočno Sarajevo

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

TERENSKI CENTAR GORAŽDE

1/06 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Goražde

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Goražde

TERENSKI CENTAR ORAŠJE

1/07 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Orašje

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Orašje

TERENSKI CENTAR BIHAĆ

1/08 Viši stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Bihać

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Bihać

SEKTOR ZA READMISIJU, PRIHVAT I SMJEŠTAJ

Odsjek za readmisiju

1/09 Viši stručni saradnik za poslove readmisije

Opis poslova i radnih zadataka: Pomaže šefu Odsjeka u pogledu pripreme akata i opštih akata po pitanju readmisije stranaca i prihvata BiH građana (u pogledu donošenja rješenje o protjerivanju i produženju nadzora, izrade putnih listova, izrade troškovnika o stavljanju pod nadzor i vraćanje u matičnu zemlju, vrši korespodenciju sa nadležnim tjelima i institucijama); priprema zakone i podzakonske akte i druge opšte akte iz ove oblasti, daje stručna mišljenja i učestvuje u pripremi pisanih i drugih materijala po pitanju ulaska, kretanja i boravka stranaca, učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma iz oblasti imigracije, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe vezano za prihvat, smještaj i deportaciju osoba po readmisijskim sporazumima, priprema informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svoga rada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - Fakultet društvenih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računarima; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za operativno-obavještajnu podršku

1/10 Viši stručni saradnik – inspektor za poslove operativnog rada i planiranje

Opis poslova i radnih zadataka: Pomaže šefu Odsjeka u pogledu operativnog rada i planiranja aktivnosti na sprečavanju ilegalnih migracija; vrši analizu stanja migracija u BiH; prikuplja operativne podatke iz ove oblasti, priprema operativne i akcione planove za potrebe Službe; učestvuje u izradi opštih akata iz ove oblasti, daje primjedbe, sugestije, stručna mišljenja; priprema informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svoga rada, prati preduzimanje mjera prema strancima i o istim obavještava nadležne organe, vrši provjere po zahtjevima drugih organa, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Sektora.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen), završen Fakultet društvenih ili tehničkih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računarima; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

TERENSKI CENTAR BIHAĆ

1/11 Stručni saradnik-inspektor za strance u Terenskom centru Bihać

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u vršenju kontrole kretanja i boravka stranaca na području Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH, vrši kontrolu svih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 1 godina radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: BihaćNapomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Neovisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

- dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (samo za pozicije 1/01; 1/09; i 1/10;);

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru:II Svojeručno potpisan:

- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Službe za poslove sa strancima ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

- U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

- U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 17.08.2018. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Služba za poslove sa strancima

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima’’

Braće Mulića 38, 71000 SarajevoIspunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare