Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za katastarsko knjigovodstvo

- dana
Poslodavac:
Općina Grude
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Grude
Rok prijave:
01.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 16/08 i 14/13) i članka 8. točka 4. podtočka 4.11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave opdne Grude („Službeni glasnik općine Grude", broj 8/17 Općnski načelnik,

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta
Viši referent za katastarsko knjigovodstvo u Službi za prostorno uređenje, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar -1 izvršitelj na odredeno vrijeme, 1(jednu) godinu.

Opis poslova:
-Obavlja poslove računarske obrade u katastarskom operetu, -Priprema i razvrstava prijavne listove, pravomoćna rješenje i ugovore po katastarskim opdnamaza provodenje, -Provodisve promjene nazemljištu u katastarskom operatu, -Razvrstava i dostavlja rješenje o provedenim promjenama, -Obavlja i druge poslove po nalogu Opdnskog načelnika, pomoćnika načelnika i šefa odjela.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH
- da je punoljetan,
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da ima vrstu i stupanj školske spreme, potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema
pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
- da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iztijeladržavne
službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji,
odnosno BiH.. -da nije obuhvaćen odredbom članka IX1. Ustava BiH

Posebni uvjeti:
- SSS/IV stupanj stručne spreme tehničke struke (geodetske, gradevne, prometne, grafičke.elektrotehničke, strojarske i ostale tehničke struke), gimnazija
- 6/šest/ mjeseci radnog staža u struci, nakon stjecanja SSS,
- položen stručni upravni ispit,
- poznavanje rada na računalu.


Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije)
Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji,
- prijava
- svjedodžbu o završnoj srednjoj stručnoj spremi,
- potvrda/uvjerenje o radnom stažu, nakon stjecanja SSS, -dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
- dokaz o poznavanju rada na računalu,
- izvod iz matične knjige rodenih,
- uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju ClPS-ove iskaznice (ne starije od šest
mjeseci),
- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj
razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX1. Ustava Bosne i
Hercegovine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenjedase protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.


Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja(original ili ovjerena kopija), dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu

Fra Gabre Grubešića 4
88 340 Grude

„ Prijava na javni natječaj"
Napomena, Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare