Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za civilnu zaštitu

- dana
Poslodavac:
Općina Prozor - Rama
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Prozor-Rama
Rok prijave:
13.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i
određeno vrijeme u Općini Prozor-Rama


Viši referent za civilnu zaštitu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i registraciju birača, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Viši referent – vozač, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme


UVJETI:

Pozicija 1. - Viši referent za civilnu zaštitu u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor - Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

SSS, IV stupanj stručne spreme – Upravna, Tehnička, Ekonomska
Položen stručni upravni ispit
Najmanje 10 mjeseci radnog staža
Poznavanje rada na računaru


Pozicija 2. - Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i registraciju birača u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

SSS, IV stupanj – Gimnazija, Upravna, Ekonomska
Položen stručni upravni ispit
Najmanje 10 mjeseci radnog staža
Poznavanje rada na računaru


Pozicija 3. - Viši referent – vozač u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

SSS ili KV, IV ili III stupanj stručne spreme
Ispit za vozača B kategorije
Najmanje 6 mjeseci radnog staža


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas (pozicije 1., 2. i 3.) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
Uvjerenje o radnom stažu
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1. i 2.)
Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1. i 2.)
Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za poziciju 3.)
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH


Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:OPĆINA PROZOR – RAMA
Kralja Tomislava bb
88 440 P r o z o r
sa naznakom
„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
na neodređeno i određeno vrijeme – NE OTVARATI“


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare