Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent kemijski - laborant

- dana
Poslodavac:
Federalni Agromediteranski zavod Mostar
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
15.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka Zakona o namještenicima u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:49/05), i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar broj: 01-02-2-663 -14/12 od 15.11. 2012. godine. direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem namještenika u radni odnos
na neodređeno vrijeme za poziciju:

1. Viši referent kemijski - laborant

Opis poslova:
Obavlja pripremanje uzoraka materijala za ispitivanja namirnica, pravi sve vrste standardnih i ostalih otopina, sudjeluje u jednostavnijim fazama kemijskih ispitivanja, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, pravilno koristi i održava opremu kojom se služi u toku rada, radi na održavanju druge opreme u laboratoriji, obavlja kalibriranje mjernih instrumenata, pranje kemijskog posuđa, te radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.
Uvjeti: SSS. srednja kemijska škola ili druga srednja škola kemijskog smjera, najmanje deset (10) mjeseci radnog staža, stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu i potrebne dokumente, kandidati trebaju dostaviti kratak životopis, adresu i kontakt
telefon
Kandidati uz svoju prijavu, moraju dostaviti, spisak dokumenata, kao dokaze o ispunjavanju -
i posebnih uvjeta, u vidu (originala ili ovjerenih kopija) a to su:
1. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopija ClPS-ove osobne karte ( ne starije od 6 mjeseca).
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Diploma o završenoj školskoj spremi
4 Uvjerenje /potvrda o radnom stažu najmanje (10) mjeseci
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH.
8. Izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena.

Napomena:
Kandidati koji nemaju položen stručni ispit, ravnopravno sudjeluju na predmetnom Javnom natječaju, ali su dužni navedeni ispit položiti, najkasnije u roku od šest mjeseci, ukoliko budu primljeni u radni odnos, sukladno članku 32. stavak 2. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene .novine Federacije BiH"broj:49/05),

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos, u roku od 8 dana, od dana prijema obavijesti o rezultatima Javnog natječaja dužan je dostaviti:
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje navedenih poslova - Ijekarsko uvjerenje
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdat od strane nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca).

Namještenici koji budu primljeni u radni odnos podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri)
mjeseca.
Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme ostaje otvoren (15)
petnaest dana.

Prijave s traženim dokumentima. uz kraću biografiju i kontakt telefon, kandidati mogu dostaviti osobno na protokol ili službeno putem pošte, a u roku od 15 dana, od dana posljednje objave ovog Javnog natječaja u dnevnim novinama, na adresu :
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR
Ul. Biskupa Čule br: 10., 88000 Mostar sa naznakom,
"Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme"
Naziv radnog mjesta - na koji se prijavljuje - "NE OTVARATI"
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare