Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši pravni savjetnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa čl. 15. st. (3.) i (4.) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), po pribavljenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-175-1/19 od 08.02.2019. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisujeJAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustvaODJEL ZA PRAVNA PITANJA

1/01 Viši pravni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: priprema nacrte analiza, izvještaja, mišljenja i drugih složenih pravnih dokumenata koja se tiču pravnih pitanja i njihove primjene u praksi redovnih sudova i tužilaštava, kao i drugih pravnih pitanja iz nadležnosti Vijeća iz člana 17. Zakona o VSTV-u koja ulaze u djelokrug rada Odjela; odgovoran je za pružanje stručne podrške u pripremi materijala za CEPEJ i drugih relevantnih projekata; priprema uporedne analize ustavnih i zakonskih rješenja, propisa i prakse, te u skladu s tim priprema potrebne izvještaje i daje procjene i preporuke; priprema sve vrste izjašnjenja, analiza i ostalih pravnih podnesaka, u postupcima pred domaćim organima i sudovima na bilo kom nivou, u kojima Vijeće učestvuje, te koji mogu imati za posljedicu uspostavljanje određenih obaveza za Vijeće; obavlja istraživanja potrebne za izradu nacrta zakonskih i drugih propisa i komentara na zakone te učestvuje u izradi istih; pomaže u aktivnostima na pružanju pravne podrške Stalnoj komisiji za legislativu, te po potrebi učestvuje u radu iste; prema potrebi daje savjete i pruža pravnu podršku odjelima Sekretarijata u složenijim pravnim pitanjima; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef odjela.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik; položen pravosudni ispit – poželjno; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; odlično poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kao i poznavanje procesnih zakona na entitetskom i državnom nivou i nivou Brčko Distrikta; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; vrlo dobro poznavanje nadležnosti VSTV-a; vrlo dobro poznavanje rada na računaru; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika – poželjno.

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, sa statusom zaposlenika, u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

- Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Potrebni dokumenti:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;

- dokaz o poznavanju stranog jezika – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;

- dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.Sve tražene dokumente, zajedno sa prijavnim formularom VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba, treba dostaviti najkasnije do 18. juna 2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva“

Ul. Kraljice Jelene 88

71 000 SarajevoIspunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare