Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik Ministarstva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Srednjobosanski kanton
Rok prijave:
30.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona", broj 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna


5/676


01.Tajnik Ministarstva - 1 (jedan) izvršitelj


01.Opis poslova: a) koordinira i usmjerava rad odjela u ministarstvu u cilju realizacije poslova utvrđenih Programon rada ministarstva u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode odjelima, b) upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potebnih mjera za rješavanje postojećih zadataka i problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju ministarstvom, c) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge općih akata iz nadležnosti ministarstva, te izmjene i dopune tih propisa i akata koji se odnose na prava i obveze uposlenika iz radnog odnosa i nomotehničku obradu tih akata, d) daje stručna mišljenja ministru o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih provedbenih propisa i općih akata i materijalima o kojima raspravlja Vlada Kantona na sjednicama, e)prati provedbu imovinskih zakona u FBiH, f) vrši ovlasti u rukovođenju , u smislu odgovornosti za korištenje finansijskih i materijalnih sredstava i to za namjene koje su dodjeljene sukladno važećim propisima na koje se odnose ta pitanja, g) vrši koordinaciju s Povjerenstvom za provjeru zaključenih i/ili nadovjerenih ugovora o korištenju stanova , prati rad Povjerenstva i određuje isplatu, h) izrađuje izvješće o radu ministarstva na temelju izvješća i programa odjela, i) priprema sjednice stručnog kolegija i prati realizaciju programa rada ministarstva, j) obavlja poslove od značaja za unutarnji ustroj i rad ministarstva, k) prati realizaciju poslova po nalogu ministra, l) za svoj rad odgovoran je ministru po čijem nalogu obavlja i druge posloveUslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
-VSS, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog studiranja (300 ECTS bodova) - pravne struke
- 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18 )Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare