Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu članka 34. 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Livno 03/749

02. Stručni suradnik za školstvo, kulturu i nevladine organizacije – 1 (jedan) izvršitelj


02.Opis poslova: organizira i obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti
odgoja, obrazovanja i kulture; prati stanje u svim ustanovama predškolskog i osnovnoškolskog
obrazovanja, kulture, te predlaže mjere za poduzimanje potrebnih mjera za unapređenje stanja;
inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora o osiguranju lokalnih potreba u oblastima koje
prati; prati i koordinira aktivnosti u oblastima politike obrazovanja i kulture; obavlja statistička
istraživanja i stručno obraduje podatke, te izrađuje analize, izvještaje i programe iz djelokruga
rada i prati njihovu realizaciju; obavlja pripremne radnje za raspodjelu proračunskih sredstava
namijenjenih za kulturu i nevladine udruge; ostvaruje redovite kontakte s ustanovama iz
područja školstva i kulture u cilju praćenja problematike u tim oblastima; vodi registre o
nacionalnim i drugim spomenicima na području Grada i obavlja poslove vezane za njihovu
zaštitu; brine o pravodobnoj nabavi za potrebe škola; obavlja stručne poslove u svezi s
organizacijom i realizacijom kulturnih manifestacija; organizira sve aktivnosti u svezi upisa djece
u osnovnu školu; vodi upravni postupak u svezi školovanja djece s poteškoćama u razvoju;
vodi registar nevladinih organizacija i udruga; afirmira i obavlja suradnju sa svim bitnim
subjektima iz područja nevladinih udruga; obavlja pripremne radnje za sufinanciranje projekata
nevladinih udruga; ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Službe, sugerira modalitete
njihova rješavanja, daje prijedloge za poboljšanje rada Službe; obavlja i druge poslove i zadatke
radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Stručni suradnik za svoj rad
neposredno odgovara pomoćniku gradonačelnika.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare