Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za pravnu pomoć

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Livno
Rok prijave:
18.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članka 34. 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Livno 03/74903. Stručni suradnik za pravnu pomoć – 1 (jedan) izvršitelj


03.Opis poslova: pruža pravnu pomoć građanima u oblasti upravnog postupka i manje
složenim stvarima kao što su: podnesci kojima se pokreće upravni postupak, podnesci s
činjeničnim navodima i obrazloženim prijedlozima, žalbe, prigovori, izvanredni pravni lijekovi u
manje složenim stvarima, podnesci za koje nije isključivo nadležan notar ili odvjetnik; pruža
pravnu pomoć prilikom sastavljanja raznih izjava, punomoći, suglasnosti bez pratnje/u pratnji
kao i druge vrste suglasnosti u manje složenim stvarima kao i sastavljanju različitih dopisa
tijelima uprave, strankama i drugim sudionicima; daje pravne savjete, upute i stručna
objašnjenja; vodi evidenciju o pruženim uslugama kao i naknadama za pružene usluge;
utvrđuje status podnositelja zahtjeva za pružanje pravne pomoći u smislu vođenja evidencije i
oslobađanja od naknade određenih korisnika; izrađuje informacije, izvješća, analize i druge
materijale iz djelokruga rada; prati obuke iz oblasti pravne pomoći i održava kontakte s
institucijama relevantno za oblast pravne pomoći; obavlja i druge poslove i zadatke radnog
mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Stručni suradnik za svoj rad neposredno
odgovara pomoćniku gradonačelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton 10 regija, Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS (VII stupanj) pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog

sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) pravnog smjera
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se
naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao
namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za
namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.

Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja
na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradu Livno sa pozivom na broj 149/
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare