Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za promet i komunikacije u Odsjeku za promet i komunikacije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Telekomunikacije
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
24.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e
JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona 3/705

Stručni savjetnik za promet i komunikacije u Odsjeku za promet i komunikacije – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
-nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima;
-nadzor nad zakonitošću rada institucija (pravnih osoba) koje imaju javna ovlaštenja;
-izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu
odgovarajućih podataka;
-izrada elaborata, studija, programa projekata, planova i procjena u određenoj oblasti, kao i projektnih zadataka za odgovarajuću oblast;
-provođenje politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u odgovarajućoj oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, te poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na sprečavanju nastanka štetnih posljedica; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, pomoćnika ministra i ministra.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:
Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, broj: 06-02-1440-9/18 od 26.07.2018. godine, kako slijedi:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen saobraćajne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
obrazovanja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na
javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton,
Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba);

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj
konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze
(originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5
(pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, Agenciji dostaviti sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova
konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko – sanskom
kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 22/17).
Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana
objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na
adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede
USK: 117/18 “
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare