Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za kabinetske poslove u Odjeljenju za kabinetske poslove i protokolarne poslove u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Grada Sarajeva,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu


01.Stručni savjetnik za kabinetske poslove u Odjeljenju za kabinetske poslove
i protokolarne poslove u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Sarajeva
– 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
priprema materijale, prijedloge i mišljenja u vezi sa neposrednim
aktivnostima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, izrađuje dopise, zahtjeve,
mišljenja, obraćanja i druge pisane materijale za potrebe gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika, vrši korespondencije i korespondencije po uputi gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika, priprema materijale za rad Kolegija gradonačelnika,
Gradskog savjeta i drugih radnih tijela gradonačelnika, na temelju zapisnika sa sjednica
Kolegija gradonačelnika, Gradskog savjeta i drugih radnih tijela izrađuje zaključke i
obezbjeđuje njihovu distribuciju, prati pravovremeno postupanje i provođenje
zaključaka, u saradnji sa Gradskim službama i odjeljenjima izrađuje program rada
Gradonačelnika, prati njegovu realizaciju i izvještava periodično, izrađuje godišnji
izvještaj o izvršenju programa rada Gradonačelnika, priprema i organizuje sve sastanke
i prijeme kod gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, planira i organizuje sve
protokolarne aktivnosti gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predstavnika Grada
i to na način da: ostvaruje kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih institucija i
njihovim protokolima, planira i organizuje prijem i boravak službenih delegacija,
održavanje manifestacija političkog, privrednog, kulturnog i sportskog života, organizuje
komemoracije, proglašenje žalosti, sahrane, obilježavanja najznačajnijih datuma,
vjerskih i drugih praznika, vrši pravovremeno čestitanje, organizira ažuriranje spiskova
zvanica i pravovremenu distribuciju pozivnica, organizuje osmišljavanje, nabavku i
uručivanje poklona, čestitki, zahvalnica i drugih nagrada i priznanja Grada, u obavljanju
svojih poslova odgovorno upravlja sredstvima interne i eksterne reprezentacije,
organizuje provođenje procedura primanja i davanja poklona, slanje čestitki i sl., vrši
njihovo evidentiranje i adekvatno pohranjivanje, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za
rad Odjeljenja, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca Stručne
službe, učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Odjeljenja, prati njegovu
realizaciju, učestvuje u izradi programa i plana rada Odjeljenja, prati njegovu realizaciju
i učestvuje u izradi izvještaja o radu Odjeljenja, učestvuje u izradi godišnjeg Programa
rada gradonačelnika za pitanja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u izradi izvještaja
gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Odjeljenja, učestvuje u
izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Odjeljenja dostavlja
periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove
po nalogu šefa Odjeljenja.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
diploma visokog obrazovanja - pravni fakultet, fakultet za javnu upravu, fakultet
političkih nauka ili filozofski fakultet,
- najmanje 3(tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje stranog jezikaPrijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata
se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave
javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI
KANTON GORAŽDE, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevo“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare