Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.04.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

1. Stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških
dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: prati i analizira provođenje propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe
protiv korupcije; daje preporuke i smjernice za provođenje propisa i strateških dokumenata;
sačinjava i predlaže izmjene i dopune propisa i strateških dokumenata, a koji se odnose na
segment borbe protiv korupcije; koordinira sačinjavanje i dostavljanje informacija prema
nadležnim organima i institucijama, a temeljem prijava koruptivnih ponašanja koje zaprimi i
obradi Ured, kao i temeljem saznanja do kojih Ured dođe u okviru obavljanja aktivnosti iz svog
djelokruga; potiče saradnju, te usmjerava i koordinira komunikaciju između svih subjekata
obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije, te je primarno zadužen za saradnju i
koordinaciju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim
pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe
protiv korupcije, kao i pravosudnim organima; učestvuje u organizaciji aktivnosti u vezi sa
prevencijom korupcije; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke
materijale na osnovu podataka koji se odnose na oblast borbe protiv korupcije; učestvuje u
organizaciji okruglih stolova, medijskih i drugih kampanja usmjerenih na preveniranje i
suzbijanje koruptivnih aktivnosti; učestvuje u radu i edukaciji imenovanih kontakt tački/osoba za
saradnju u oblasti borbe protiv korupcije iz javnih institucija; ostvaruje saradnju sa medijima, te
vladinim i nevladinim sektorom na teme iz oblasti borbe protiv korupcije; vrši stručno-operativne
poslove za tijela koje formira Vlada Kantona Sarajevo iz oblasti borbe protiv korupcije; obavlja i
druge poslove koje mu odredi Šef Ureda; za svoj rad odgovara Šefu Ureda.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku
kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare