Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za informiranje i protokolarne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Hercegbosanska županija
Rok prijave:
16.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu č. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74. a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda predsjednika Vlade HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije
03/681

-Stručni savjetnik za informiranje i protokolarne poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Stručni savjetnik za informiranje i protokolame poslove obavlja najsloženije poslove i to: provodi, priprema i poduzima odgovarajuće radnje i aktivnosti na informiranju javnosti (domaće ili strane), medija i ostalih subjekata o radu i aktivnostima predsjednika Vlade; organizira tiskovne konferencije o radu predsjednika Vlade; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje o radu i aktivnostima predsjednika Vlade; izrađuje javna priopćenja i daje informacije te očitovanja medijima i drugim subjektima iz područja rada predsjednika Vlade; surađuje s medijskim sektorom (elektronskim, audio-vizualnim i tiskanim); sudjeluje u pripremama protokola i obavlja određene protokolame poslove po nalogu predstojnika Ureda i Šefa službe; organizira i vodi određene medijske kampanje na promicanju razvojnih i drugih projekata predsjednika Vlade; prati i priprema informacije koje se u javnim medijima objavljuju o radu predsjednika Vlade, iste sistematizira, kategorizira i prezentira predstojniku Ureda, Šefu službe i predsjedniku Vlade; u obavljanju svojih poslova ostvaruje suradnju sa Službom za
informiranje Vlade Hercegbosanske županije; sudjeluje u postupcima ostvarivanja slobodnog pristupa informacijama iz svoga djelokruga; prikuplja i plasira podatke o radu predsjednika Vlade na službenu web stranicu; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa službe. Za svoj rad odgovara Šefu Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih čl. 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete preman Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije i to:
- završen novinarski fakultet ili politološki fakultet, VII stupanj stručne spreme - visoko
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog obrazovanja, s najmanje 240 ECTS
bodova,
- najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog i njemačkog jezika

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu;
5. dokaz o poznavanju engleskog i njemačkog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima
sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovini- Prečišćeni
tekst („Službene novine Federacije BiH“ br. 51/16 i 59/16)
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije“ 03/681


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski, njemački
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare