Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik u odjeljenju zaštita okoline i tehnička sigurnost

- dana
Poslodavac:
Institutu za mjeriteljstvo BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U skladu sa članom 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine1 broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 I 93/17), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) po dobivenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-5469-1/18 od 23.05.2018. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos zaposlenika broj: od 09.07.2018. godine. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Sektor zakonsko mjeriteljstvo
Odsjek zaitita okoline i tehnička sigurnost
1/01 Stručni savjetnik u odjeljenju zaštita okoline i tehnička sigurnost 1 izvršilac

Opis poslova: Predlaže i određuje prioritete realizacije razvojnih projekata. Učestvuje u međunarodnim projektima iz oblasti zakonskog mjeriteljstva. Vrši harmonizaciju propisa, podzakonskih akata, procedura t drugih akata iz oblasti zakonskog mjeriteljstva, u skladu s propisima, preporukama i dokumentima međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML). Organizira I vodi istraživanja u pogledu stepena pokrivenosti potreba u oblasti zaštite okoline i tehničke sigurnosti. Učestvuje u postupku tipskog ispitivanje mjerila iz oblasti zakonskog mjeriteljstva. Učestvuje u radu stručnog tima za ocjenjivanje usaglašenosti i certificiranje proizvoda Učestvuje u stručnim timovima za izradu ekspertiza, vještačenja pred upravnim i pravosudnim organima. Predlaže informaciona rješenja za praćenje procesa iz djeikokruga rada . Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada i prema nalogu direktora i zamjenika direktora.


Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, stručni savjetnik u odjeljenju zaštita okoline i tehnička sigurnost mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
univerzitetsko obrazovanje VSS/VII/1 Prirodno matematički fakultet - smjer hernija ili elektrotehnički fakultet;
najmanje 3 godine radnog iskustva u oblasti mjeriteljstva: položen stručni i upravni ispit; znanje jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru.

Mjesto rada: Sarajevo

Napomena za sve kandidate:
Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja putem pismenog testiranja i inervjua, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, sa statusom zaposlenika, a u skladu sa članom 28a. stavom Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH" br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Potrebni dokumenti:
Uz potpisanu prijava sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:
univerzitetsku diplomu (nostrifikovana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diploma, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa); uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;
dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva);
dokaz o traženom znanju stranog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija
koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu;
dokaz o poznavanju rada na računam što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija
koje se bave obukom za rad na računam ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu i
dokaz da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava
ovjerena u opštini).


Kandidat koji bude izabran, dužan je prije potpisivanja ugovora o radu donijeti uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje se oglašava (Ijekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tn mjeseca).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 18.07.2018. godine putem pošte preporučeno na adresu:
Institut za mjeriteljstvo BiH Augusta Brauna broj 2.
71000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za prijem zaposlenika"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare