Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik – pravnik za radne odnose, javne nabavke i opće poslove

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog tužilaštva Federacije BiH , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom tužilaštvu Federacije BiH

6/1052

- Stručni savjetnik – pravnik za radne odnose, javne nabavke i opće poslove – 1(jedan)izvršilac

Opis poslova: provođenje politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata; obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti Tužiteljstva propisane zakonom, a po nalogu glavnog federalnog tužitelja; pomaže glavnom federalnom tužiocu, zamjenicima glavnog federalnog tužitelja i tužiteljima u radu; pod nadzorom sekretara izrađuje sva rješenja u vezi sa radnim odnosima uposlenih u Tužiteljstvu; stara se o personalnoj dokumentaciji uposlenika u Tužiteljstvu i o blagovremenoj prijavi – odjavi uposlenika (PIO, Porezna i drugo)); stara se o personalnim dosijeima i ostaloj dokumentaciji uposlenika u Tužiteljstvu i ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nositelje osiguranja; priprema potrebne podatke za adekvatno odvijanje procesa ocjenjivanja; vodi matičnu knjigu evidencije uposlenika; vodi evidenciju o prisutnosti na poslu; priprema potvrde iz oblasti radnih odnosa, obavlja poslove vezane za izdavanje viza kada su one potrebne zbog službenih putovanja; učestvuje u postupcima javnih nabavki, izrađuje akte neophodne u postupku javnih nabavki, prati pozitivne zakonske propise i sudjeluje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tužiteljstva, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Tužiteljstva
Pripadajuća osnovna neto plaća 1638,00 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 3(tri ) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine- prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 ).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom tužilaštvu Federacije BiH“


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare