Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik direktora

- dana
Poslodavac:
Fond za zaštitu okoliša FBiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
05.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 33/06), te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: UO-01-3-3-3- 7/2016 od 30.08.2016. godine), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: UO-01-3-2-24-2/2019 od 09.04.2019. godine) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH (broj: 01-04-1-80/2019 od 22.04.2019. godine), a u vezi sa Odlukom direktora o raspisivanju konkursa za prijem radnika broj: 01-04-1-179/20 od 25.06.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

K O N K U R S
ZA PRIJEM RADNIKA


Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad, u trajanju tri (3) mjeseca, za sljedeće radno mjesto1. Stručni savjetnik direktora – 1 izvršiteljOpis poslova:

Sagledava inicira i predlaže značajna pitanja iz djelokruga Fonda
Savjetuje direktora o pojedinim pitanjima
Sudjeluje u ostvarivanju poslovnih ciljeva
Sudjeluje u osiguravanju učinkovitih i pravovremenih odvijanja poslovnih procesa
Brine o namjenskom trošenju sredstava Fonda
Vrši i druge poslove po nalogu direktora koji se odnose na poslove ovog radnog mjesta
za svoj rad odgovara direktoru Fonda


Posebni uslovi: VSS, tehničke, biotehničke ili društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova ispunjavaju i opće uslove:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina, odnosno da nije stariji od 65 godina.


Kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisanu prijavu,

2. Biografiju,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika,

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,

6. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

8. Potvrdu o radnom stažu ili radnom iskustvu.Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu:''Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH''
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39a
71 000 S a r a j e v o
uz naznaku
''Prijava za radno mjesto – broj: 1“


Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz konkursa, biće pozvani na pismeno i usmeno testiranje.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare