Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586
Služba kabineta Gradonačelnika
14. Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - 2 (dva) izvršioca
15. Stručni saradnik za marketing, promociju i investicije - 1 (jedan) izvršilac
16. Stručni saradnik za poslovnu zajednicu - 1 (jedan) izvršilac
17. Stručni saradnik za upravljanje razvojem - 1 (jedan) izvršilac
18. Stručni saradnik za statistiku i analizu - 1 (jedan) izvršilac

14. Opis poslova: Učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga odluka i drugih gradskih propisa, kao i drugih akata iz nadležnosti Službe. Učestvuje u obavljanju najsloženijih poslova iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne oblasti, kao i druge poslove iz nadležnosti Službe. Učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu, te u izradi svih potrebnih informacija, izvještaja i drugih materijala koje Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću. Sačinjava odgovore, obavijesti, upite za dostavljanje informacija i druge podneske iz djelokruga rada Službe. Po nalogu rukovodioca Službe, pomaže istom u izvršavanju njegovih zadataka. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak rukovodilac Službe, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
15. Opis poslova: Prati i pronalazi potencijalne izvore finansiranja (Direkcija za evropske integracije, ambasade, EBRD, CEB, UNDP, USAID, GIZ, itd.). Priprema prijedloge promotivnih materijala (brošura, letaka, CD-a, materijala za web prezentacije, vodiče za investitore, flajere i slično) na lokalnom, engleskom ili nekom drugom odgovarajućem jeziku, a naročito onih koji se odnose na upute o osnivanju privrednih subjekata i procese izdavanja građevinskih dozova za investitore, a u saradnji sa Agencijom ZEDA. Distribuira sve navedene materijale. Obavještava lokalne poduzetnike o promotivnim manifestacijama, sajmovima, pozivima nadležnih organa vlasti za dodjelu finansijskih sredstava i slično putem elektronskog medija. Svakodnevno ostvaruje kontake s predstavnicima domaćih i stranih investitora, privrednim komorama, poslovnim udruženjima, te istima pruža potrebne stručne i administrativno-tehničke pomoći. Organizuje obilaske privrednih potencijala za potrebe potencijalnih investitora. Učestvuje u organizovanju konferencija za medije i iste redovno obavještava o privrednim aktivnostima od lokalnog značaja. Učestvuje u izradi anketa i provodi istraživanja poslovne klime s ciljem unapređenja privrednog poslovanja u gradu Zenici. Učestvuje u planiranju, pripremi, i praćenju implementacije programa ekonomskog razvoja. Uspostavlja kontakte s donatorskim organizacijama i fondovima. Razmatra mogućnosti za prikupljanje sredstava namijenjenih realizacijama razvojnih programa. Učestvuje u pripremi prijedloga razvojnih projekata, podnošenju zahtjeva i realizaciji istih, što podrazumijeva upravljanje projektnim ciklusom. Pruža administrativno-tehničku pomoć organizaciji rada Tima za praćenje implementacije Strategije razvoja grada, realizacije projekata proisteklih iz Strategije i Plana kapitalnih investicija. Predlaže šefu Odsjeka podsticajne mjere za poboljšanje stanja u lokalnim privrednim oblastima, kao i podsticajne mjere za privlačenje direktnih stranih investicija i povećanja nivoa zaposlenosti. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
16. Opis poslova: Prati BFC SEE zahtjeve. Izrađuje i ažurira spiskove svih sajmova i manifestacija od interesa za privrednike. Vodi i sačinjava zapisnike sa sastanaka predstavnika Grada s predstavnicima lokalne poslovne zajednice. Pruža stručnu i administrativnu pomoć u organizaciji rada Tima za praćenje implementacije Strategije razvoja grada, realizacije projekata proisteklih iz Strategije i Plana kapitalnih ulaganja. Učestvuje u planiranju, pripremi i praćenju implementacije programa ekonomskog razvoja Grada Zenice, kao i u pripremi prijedloga razvojnih projekata i njihove realizacije. Izrađuje godišnje izvještaje o realizaciji projekata od značaja za lokalni i ekonomski razvoj uz tabelarne prikaze. Analizira uslove na tržištu i razmatra mogućnosti pokretanja razvojnih projekata. Pruža ažurirane informacije o dostupnim "start up" programima. Pruža stručnu i administrativnu pomoć u organizovanju sastanaka i rada Privrednog savjeta (sačinjava i upućuje pozive za sastanke, vodi i sačinjava zapisnike sa sjednica, sačinjava izvještaje, ažurira informacije o Privrednom savjetu na službenoj internet stranici Grada, i tome slično). Izrađuje i ažurira informacije o lokalnim podsticajima, kao i izvještaje o realizovanim podsticajima i korisnicima istih. Predlaže šefu Odsjeka podsticajne mjere za poboljšanje stanja u lokalnim privrednim oblastima, kao i podsticajne mjere za privlačenje direktnih stranih investicija i načina povećanja nivoa zaposlenosti. Predlaže mjere za olakšanje upravnih postupaka u odnosu na privredne zahtjeve. Pruža informacije o državnim i lokalnim podsticajima zainteresovanim privrednicima. Pruža informacije o mogućnostima samozapošljavanja nezaposlenim licima, kao i o potrebama investitora. Sarađuje s Kantonalnom službom za zapošljavanje. Organizuje i učestvuje u pripremama trening programa za potrebe razvoja lokalne privrede i poduzetništva. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.

17. Opis poslova: Pruža podršku šefu odsjeka u aktivnostima izrade Strategije razvoja i Plana implementacije. Pruža podršku drugim nadležnim službama u izradi Plana implementacije Strategije (1+2) i godišnjih planova službi, uključujući odgovarajuće finansijske planove. Priprema i kandiduje projekte za finansiranje kod međunarodnih i finansijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora, u saradnji sa drugim službama i Agencijom ZEDA. Inicira realizaciju razvojnih projekata iz Plana implementacije Strategije, u saradnji sa drugim službama te pruža podršku službenicima zaduženim za pojedinačne projekte iz drugih službi u izradi dokumentacije o projektima i u samoj implementaciji projekata iz Strategije koji su od značaja za razvoj grada. Prati realizaciju pojedinačnih projekata, u saradnji sa drugim službama, predlaže korektivne mjere kada je to potrebno i priprema nacrte izvještaja o realizaciji projekata. Na bazi uspostavljenih indikatora, zajedno sa šefom odsjeka, provodi evaluaciju stvarnih učinaka realizovanih projekata u skladu sa Planom implementacije Strategije. Predlaže preduzimanje mjera za otklanjanje poteškoća u realizaciji Strategije, predlaže pravila procedure ili ažuriranje istih. Sarađuje na ažuriranju podataka za praćenje realizacije projekata, kao i baze podataka koja se odnosi na profil grada. Učestvuje u pripremi promotivnih materijala i promociji Strategije te promociji novih investicionih ulaganja i investicionih potencijala općine. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Prati i pronalazi potencijalne izvore finansiranja (Direkcija za evropske integracije, ambasade, EBRD, CEB, UNDP, USAID, GIZ, itd.). Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
18. Opis poslova: Organizacija i učestvovanje u pripremama trening programa za potrebe razvoja privrede i preduzetništva na lokalnom nivou. Učestvovanje u planiranju, pripremi i praćenju implementacije programa ekonomskog razvoja. Sarađuje na ažuriranju podataka za praćenje realizacije projekata, kao i baze podataka koja se odnosi na profil grada. Ažuriranje profila općine. Komunikacija sa donatorskim organizacijama i fondovima. Analiziranje mogućnosti za prikupljanje sredstava namijenjenih realizaciji razvojnih programa. Učestvovanje u pripremi prijedloga razvojnih projekata i njihovoj realizaciji. Pripremanje prijedloga projekata za apliciranje kod donatora i fondova. Nadgledanje sprovođenja razvojnih projekata. Ažuriranje baze o statusu projekata. Kreiranje godišnjeg izvještaja o realizaciji projekata ekonomskog razvoja. Saradnja sa nadležnom službom za zapošljavanje. Svakodnevno ostvaruje kontake s predstavnicima domaćih i stranih investitora, privrednim komorama, poslovnim udruženjima, te istima pruža potrebne stručne i administrativno-tehničke pomoći. Prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stepenu realizacije razvojnih projekata i Strategije razvoja u cjelini, u saradnji sa predstavncima drugih službi, institucijama, privrednim i drugim subjektima. Uspostavlja, održava i kontinuirano ažurira centralnu elektronsku bazu podataka o najznačajnijim pokazateljima ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, kulturnog i demografskog razvoja grada. Sarađuje s Kantonalnom službom za zapošljavanje. Učestvuje u izradi anketa poslovne zajednice i analizi istih. Organizuje i učestvuje u pripremama trening programa za potrebe razvoja lokalne privrede i poduzetništva. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare