Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde („Službene
novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, br. 3/18 i 6/20), a na zahtjev Ministarstva za obrazovanje,
mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

-Stručni saradnik za srednje obrazovanje i odgoj – 1(jedan) izvršilac


Opis poslova:stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast srednjeg obrazovanja i odgoja, izrada
analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili
periodične informacije i sl.), praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti srednjeg obrazovanja i odgoja i
izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; prikupljanje, sređivanje,
evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i
uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; koordinira rad na donošenju nastavnih planova i
programa, pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za srednje obrazovanje i
odgoj; druge poslove i zadatke za koje je stručno osposobljen kao i poslove utvrđene zakonom i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u zavisnosti od potrebe i ovlaštenja rukovodioca;

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.054,42 KM

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare