Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586

Služba interne revizije
20. Interni revizor - 1 (jedan) izvršilac
21. Stručni saradnik za sprovođenje interne revizije - 2 (dva) izvršioca

20. Opis poslova: Rukovodi radom Službe i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Službi. Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova u nadležnosti Službe. Obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti finansijskih transakcija, reviziju izvršenja i finansijsku reviziju, a sve u skladu s međunarodnim standardima za internu reviziju, testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija. Nadgleda funkcionisanje internih kontrola, izvještavanje o rezultatima. Daje preporuke kojima se obezbjeđuje funkcionalnost interne i upravljačke kontrole, te prati postupanja po istim preporukama. Obavlja poslove interne revizije polazeći od strateškog plana interne revizije za tri godine, na osnovu kojeg izrađuje godišnje planove, kao i planove pojedinačnih revizija koje odobrava Gradonačelnik najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću godinu. Na osnovu utvrđenih nalaza, sačinjava izvještaj za svaku organizacijsku jedinicu u kojoj je vršena revizija i prati realizaciju datih preporuka u skladu s usaglašenim planom djelovanja. Obavezan je sarađivati s Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i istom davati potrebne informacije ili podatke. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Interni revizor je nezavisan u svom radu i neposredno je odgovoran Gradonačelniku. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe, koje istom povjeri Gradonačelnik, shodno njegovoj stručnoj spremi i poziciji radnog mjesta.
21. Opis poslova: Učestvuje u poslovima vezanim isključivo za internu reviziju. Pomaže internom revizoru u planiranju, izvršavanju, analizi i izvještavanju o sprovedenim internim revizijama u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, kodeksom profesionalne etike za internu reviziju a uz uvažavanje standarda interne revizije. Učestvuje u pripremi izrade Strateškog i godišnjeg plana interne revizije i u svim zadacima koji proističu iz navedenih revizorskih dokumenata. Priprema i kontroliše podatke u vezi sprovedenih revizija. Učestvuje u izradi izvještaja o izvršenoj reviziji i davanju preporuka i mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Uz pojedinačne revizije iz Strateškog plana rada i godišnjih planova interne revizije, učestvuje u drugim revizijskim poslovima a koji se obavljaju po nalogu Gradonačelnika. Po nalogu internog revizora ostvaruje saradnju s ostalim gradskim službama i zaposlenicima radi usaglašavanja konačnog revizorskog izvještaja. Pomaže internom revizoru u praćenju datih preporuka, a u skladu s provedenim internim revizijama. Odgovoran je za zakonito, stručno, savjesno i blagovremeno obavljanje zadataka iz opisa radnog mjesta. Za svoj rad neposredno odgovara Internom revizoru. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe, koje istom povjeri Interni revizor, shodno njegovoj stručnoj spremi i poziciji radnog mjesta.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare