Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12” ), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica , objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta mjesta državnih službenika
u Gradu Zenica

U Stručnoj službi Gradskog vijeća:
04. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
Priprema evidenciju i provjerava osnovanost predstavki i pritužbi
građana u vezi s ostvarivanjem ili zaštitom njihovih prava. Informiše građane o
utvrđenom stanju povodom podnesenih predstavki i mogućnosti vezanih za rješavanje
njihovih zahtjeva. Vrši evidentiranje usmenih predstavki građana. Priprema podatke i
izrađuje informacije o podnesenim i riješenim predstavkama i pritužbama. Priprema
stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i općih akata, povodom upita
građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti. Po potrebi, pri obradi
predstavki, ostvaruje saradnju s organima i organizacijama koji mogu da daju
odgovarajući doprinos u rješavanju predstavki i pritužbi gradjana. Vodi stručnu
zabilješku s prijema stranaka kojima prisustvuje. Vrši poslove opsluživanja
Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja i Komisije za predstavke i prijedloge i
drugih stalnih i radnih tijela Gradskog vijeća. Na službenoj internet stranici Grada vrši
javno objavljivanje materijala za sjednice Gradskog vijeća i drugih akata Gradskog
vijeća, kao i službenih novina Grada. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i
efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara sekretaru Gradskog vijeća.
U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u
zadatak sekretar Gradskog vijeća, a u skladu s njegovom stručnom spremom i
pozicijom radnog mjesta.

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare