Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586

Služba civilne zaštite
07. Komandant Profesionalne vatrogasne jedinice - 1 (jedan) izvršilac
08. Zamjenik komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice - 1 (jedan) izvršilac
09. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

07. Opis poslova: Organizuje rad Jedinice. Rukovodi Jedinicom u intervencijama gašenja požara i intervencijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Neposredno kontroliše rad u Jedinici i obezbjeđuje zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga iste. Podnosi sve potrebne izvještaje pomoćniku Gradonačelnika. Kontroliše i organizuje vođenje operativno - radne i druge evidencije u Jedinici. Organizuje bezbjednost objekata i materijalno - tehničkih sredstava. Koordinira rad s dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području djelovanja Jedinice. Vrši analizu intervencija u Jedinici i o tome podnosi izvještaje pomoćniku Gradonačelnika. Izdaje naredbe i uputstva za rad u jedinici po nalogu pomoćnika Gradonačelnika. Podnosi prijave za pokretanje disciplinske odgovornosti (postupaka) protiv zaposlenika vatrogasne jedinice, koji su počinili povrede radne obaveze i discipline. Vrši obilazak objekata od posebnog interese, kao i drugih objekata na području djelovanja Jedinice. Učestvuje u pripremi plana zaštite od požara. Organizuje, koordinira i prati pripreme i provođenje mjera zaštite i spašavanja od požara. U skladu s Planom zaštite od požara Grada podnosi izvještaje i informacije iz djelokruga rada Jedinice pomoćniku Gradonačelnika ili drugom nadređenom organu. Provodi operativnu gotovost i spremnost, te odgovara za ispravnost sprava i opreme Jedinice. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinice, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
08. Opis poslova: Zamjenjuje komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice u slučaju odsutnosti ili spriječenosti istog sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima. Pomaže na poslovima obučavanja i kondicioniranja pripadnika Jedinice. Vodi Jedinicu i komanduje istom u toku intervencije. Obavlja normativne poslove iz djelokruga rada Jedinice. Vodi analizu vatrogasnih intervencija i predlaže eventualne mjere za poboljšanje spremnosti pripadnika Jedinice. Prati i proučava (ažurira) propise iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva i po potrebi pruža neophodnu pomoć po pitanjima iz oblasti organizacione problematike u skladu s pravilima struke. Učestvuje u pripremi plana zaštite od požara. Priprema planske nabavke za potrebe Jedinice i prati njihovu realizaciju. Izvršava i druge poslove i zadatke za potrebe Jedinice prema nalogu pomoćnika Gradonačelnika i komandanta (starješine) Jedinice, kao i poslove koji proističu iz Uputstva o načinu rada u sklopu Jedinice. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara komandantu Jedinice i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinice, koje istom stave u zadatak komandant Jedinice i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
09. Opis poslova: Rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak) iz djelokruga Odsjeka. Vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama. Vrši stručnu obradu sistemskih pitanja od značaja za odgovarajuću oblast iz nadležnosti Službe. Izrađuje nacrte svih vrsta rješenja i drugih pojedinačnih akata iz djelokruga Odsjeka. Izrađuje analitičke, informacione i druge materijale iz djelokruga Odsjeka. Prati pojave i promjene u oblasti civilne zaštite iz aspekta pravne struke, te o istim pojavama i promjenama sačinjava odgovarajuće materijale. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare