Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada
Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Služba civilne zaštite

Stručni saradnik za planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja -
1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: izvršava i svoj rad zasniva na praćenju i primjeni zakona, drugih
propisa i općih akata u oblasti civilne zaštite, izrađuje ugovore kojima se rješavaju
odnosi sa službama zaštite i spašavanja, vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o
kojima se vode službene evidencije i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim
činjenicama, izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge propisa i općih akata, vrši
nomotehničku obradu tih propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa iz
nadležnosti službe, izrađuje sistem pozivanja obveznika civilne zaštite, učestvuje u
izradi planova popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima struktura civilne
zaštite, učestvuje u izradi o stanju mobilizacijskih priprema i mobilizacije, priprema
elaborate, općinske odluke, izvještaje, informacije i druga akta iz svoje nadležnosti,
učestvuje u pripremi procjene ugroženosti i izradi potrebnih akata za planove zaštite i
spašavanja, priprema potrebna dokumenta za trošenje namjenskih sredstava za
zaštitu i spašavanje i prati način njihovog utroška, priprema stručna mišljenja i
objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita
građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, priprema Plan
rada Općinskog štaba civilne zaštite i Plan korištenja sredstava za zaštitu i
spašavanje i prati njihovu realizaciju, pruža stručnu pomoć Općinskoj komisiji za
procjenu štete od prirodnih nesreća većih razmjera, priprema elaborate, općinske
odluke, izvještaje, informacije i druga akta iz svoje nadležnosti, predlaže program
samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnice, a u skladu sa stručnom
spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnice.

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare