Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za plan i analizu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U skladu sa članom 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 I 93/17), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) po dobivenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-920-1/18 od 13.09.2018. godine i Odluke o potrebi raspisivanja Javnog oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 05/B-34-1-EA-1256-3/18 od 10.09.2018. godine, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustvaSektor za opšte i zajedničke poslove

Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove

1/01 Stručni saradnik za plan i analizu - 1 izvršilacOpis poslova: Učestvuje u izradi srednjoročnih, godišnjih, kvartalnih i mjesečnih planova budžeta, analiziranju i praćenju izvršenja, izradi godišnjih, kvartalnih i mjesečnih izvještaja rashoda DEI-a, izradi operativnih planova rashoda, izradi završnog računa, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

- univerzitetsko obrazovanje VSS/VII stepen - Ekonomski fakultet;

- najmanje 1 godina radnog iskustva stečenog u struci;

- poznavanje engleskog jezika;

- poznavanje softverskih paketa;

- komunikacijske sposobnosti;

- položen stručni upravni ispit.

Mjesto rada: Sarajevo

Napomena za sve kandidate:

Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, sa statusom zaposlenika, u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Potrebni dokumenti:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:

- univerzitetsku diplomu (nostrifikovana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diploma, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;

- dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva);

- dokaz o traženom znanju stranog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu;

- dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu.Kandidat koji bude izabran, dužan je prije potpisivanja ugovora o radu donijeti uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje se oglašava (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.Sve tražene dokumente, zajedno sa kratkom biografijom kandidata, treba dostaviti najkasnije do 11.10.2018. godine putem pošte preporučeno na adresu:Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i HercegovineĐoke Mazalića broj 5.

71000 Sarajevo

sa naznakom “Javni oglas za za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva“Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare