Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“
br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Generalnog sekretarijata Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sektor za materijalno-financijske poslove-Odsjek za ekonomsko-finansijsko planiranje

Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova:
-Stručna obrada podataka od značaja za pripremu finasijskog plana Vlade i Generalnog sekretrijata i planiranje sredstava u Budžetu Federacije;
-izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala koji se odnose na pripremu prednacrta, nacrta
i prijedloga budžeta i završnog računa(opći bilans sredstava);
-vrši pripremu finansijske dokumentacije i učestvuje u izradi svih finansijskih planova iz nadležnosti Vlade i Generalnog sekreterijata u skladu sa zakonom i drugim propisima;učestvuje u izradi izvještaja ostvarenja
budžeta, statističkih i drugih izvještaja na osnovu pripremljenih podataka, a u skladu sa zakonskim obavezama i dostavlja ih nadležnim institucijama; prati izvršenje finansijskog plana Vlade i Generalnog sekreterijata prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim Budžetom Federacije;
-prima i kontrolira ispravnost finansijske dokumentacije, kao i kontrolu obrađene dokumentacije, istu parafira; prati izvršavanje ugovora o javnim nabavkama;
-priprema i vrši izradu općih akata i svih pravila i procedura iz nadležnosti Odsjeka, kao i finansijske
dokumentacije za javne nabavke; priprema prijedlog odluka iz oblasti javnih nabavki, kao i drugih akata i potrebne dokumentacije od značaja za pokretanje i provođenje procedura javnih nabavki, te učestvuje i pruža podršku Komisijama za javne nabavke u pripremi i izradi tenderske dokumentacije;
-predlaže dinamiku obezbjeđenja novčanih sredstava za potrebe Vlade i Generalnog sekreterijata ,periodično i godišnje; izrađuje analitičke izvještaje o izvršenju
finansijskih planova i ekonomskoj opravdanosti nabavke roba i usluga;
-vrši analizu poslovanja i
sastavlja informacije i izvještaje koji su potrebni za izradu budžeta; obavlja i druge poslove koje
odredi neposredni rukovodilac, pomoćnik sekretara i sekretar Vlade.

Visina pripadajuće netto plaće:1,165,50 KM

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare