Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Sapna, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Sapna


02. Stručni saradnik za komunalni red - komunalni redar u Službi za urbanizam, stambenokomunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
Prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničkog stanja na
terenu o čemu sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih
površina i druge dokaze koji mogu poslužiti za daljni postupak vođenja inspekcijskog nadzora i
izricanje prekršajnih naloga ili podnošenje prekršajne prijave; obavlja poslove kontrole provođenja
komunalnog reda sukladno Odluci o komunalnom redu i drugim općinskim propisima iz komunalne
oblasti i zaštite okoliša; pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora i izvršenju
Rješenja; upozorava pismeno i usmeno pravne i fizičke osobe na ponašanje u skladu sa propisima
i uputama komunalnog inspektora i drugih nadređenih; primjenjuje i kontrolira primjenu zakonskih
propisa iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša, na terenu prikuplja i obrađuje određene
podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja; kontrolira pravilno odlaganje otpada i drugih otpadnih
materijala na javnim i drugim površinama, protupravno postavljanje predmeta i napuštenih vozila na
javnim površinama; obavještava šefove i inspektora o izvršenom uvidu nad: održavanjem,
uređenjem, upotrebom i zaštiti komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštiti javnih površina
i drvoreda; obrađuje zahtjeve za izdavanje saglasnosti za priključak na komunalnu infrastrukturu;
prati parkiranje i ostavljanje vozila na zelenim javnim površinama, prati stanje lokalnih
nekategorisanih cesta, održavanje septičkih i osočnih jama, odvoz kućnog otpada i drugog
komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala, održavanje posuda (kontejnera) i
uličnih korpi za otpad, održavanje javnih deponija, prati zauzimanje javnih površina za prodaju roba
i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe; naplaćuje paušalne
naknade za koje je ovlašten općinskim odlukama i obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukom o
komunalnom redu, pomaže komunalnom inspektoru u praćenju provedbe Programa zajedničke
komunalne potrošnje (ZKP); vodi evidenciju o izvršenim pregledima na terenu i podnosi izvještaj o
radu; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i druge poslove po nalogu
pomoćnika načelnika, Općinskog načelnika i komunalnog i sanitarnog inspektora.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare