Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Stručne
službe Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Skupštine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
Radna mjesta:


02. Stručni saradnik za informatiku i informacijske sisteme - 1 (jedan) izvršilac


02. Opis poslova:
a) stručna obrada sadržaja na WEB stranici Skupštine Kantona,
b) sistemsko rješavanje računarskog povezivanja Skupštine Kantona i Vlade Kantona, odnosno drugih
tijela kantonalne uprave,
c) koordiniranje rada sa svim korisnicima računara u Skupštini Kantona/Stručnoj službi Skupštine, te
pružanje stručne pomoći uposlenicima Skupštine/Stručne službe Skupštine,
d) stručna obrada podataka putem aplikacije e-budget, te prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i
obrade podataka prema metodološkim i drugim uputstvima,
e) izrada metodologije i standarda za razvijanje i održavanje baze podataka i svih vidova informacionih
sistema,

f) instaliranje i deinstaliranje programa i korisničkih aplikacija,
g) održavanje računarske opreme radi nesmetanog funkcionisanja opreme, te vršenje manjih popravki
opreme,
h) obavljanje i drugih poslova iz djelokruga njegova radnog mjesta koje odredi sekretar Skupštine,
predsjedavajući Skupštine i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, a koji nisu obuhvaćeni
odredbama alineja od a) do g) ovog stava.

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare