Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za budžet

- dana
Poslodavac:
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke o potrebi prijema zaposlenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-1-1521/18 od 3. 7. 2018. godine, člana 8. stav 3. Zakona o radu ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 4. st. (1), (3) i (6) Pravilnika o radu zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-6-1415/10 od 29. 12. 2010., 03-02-4-1332/12 od 29. 11. 2012. i 03-02-4-771/14 od 26. 3. 2015. godine, Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine objavljujeJ A V N I O G L A S
za prijem zaposlenika na određeno vrijeme u trajanju od devet mjeseci
1. Radno mjesto: a) Stručni saradnik za budžet u Sektoru za finansije u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH - 1 izvršilac2. Opis poslova: a) Stručni saradnik za budžet u Sektoru za finansije u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH – 1 izvršilac:

učestvuje u izradi projekcije budžeta;
prati dinamiku i strukturu utroška budžetskih sredstava;
priprema izvještaje i informacije u vezi s realizacijom budžeta za programe i organizacione jedinice i predlaže odgovarajuće mjere i prioritete;
izrađuje izvještaje o izvršenju budžeta za klubove poslanika i delegata;
radi na pripremi dokumentacije i izvještaja za potrebe revizije;
postupa po zahtjevima klubova;
prati potrošnju goriva službenih vozila i podnosi mjesečne izvještaje rukovodiocu Sektora;
prati potrošnju kancelarijskog materijala Zajedničke službe;
koordinira rad klubova poslanika i delegata, izvršavanje njihovih finansijsko-materijalnih obaveza, planiranje i raspodjelu sredstava namijenjenih za rad klubova; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Sektora.

Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:2. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik za budžet u Sektoru za finansije u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH treba da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

da ima navršenih 18 godina života,
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju kod poslodavca.

3. Osim općih uslova, kandidati za navedeno radno mjesto stručni saradnik za budžet u Sektoru za finansije u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH trebaju ispunjavati i posebne uslove i to:

završen ekonomski fakultet - diplomirani ekonomista ili fakultet poslovne ekonomije - diplomirani menadžer bankarstva, finansija i trgovine;
1 godina radnog iskustva u struci;
položen stručni upravni ili javni ispit;
poznavanje rada na računaru.

4. Potrebni dokumenti za dokazivanje općih uslova za navedeno radno mjesto su: originali ili ovjerene kopije: uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje iz matične knjige rođenih, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), pismena izjava ovjerena od nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

5. Potrebni dokumenti za dokazivanje posebnih uslova za navedeno radno mjesto su: originali ili ovjerene kopije: fakultetska diploma završenog fakulteta društvenog smjera (nostrifikovana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženom radnom iskustvu, original ili ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu, potvrda ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

6. Popunjen prijavni obrazac koji se može dobiti u Odjelu za radne odnose Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili na web stranici www.parlament.ba. – link Sekretarijat – oglasi/javne nabavke/interno, za navedena radna mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH.

7. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), izabrani kandidati dostavit će prije početka rada.

8. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u Dnevnom Avazu odnosno do 18. 7. 2018. godine.

9. Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i kopije traženih dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.


10. Napomena kandidatima:

Kandidat koji bude ispunjavao uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježe postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je aplicirao (testiranje i intervju).

11. Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova slati poštom - preporučeno ili donijeti lično na adresu:Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Trg BiH br. 1
71 000 S a r a j e v o
Komisija za izbor zaposlenika
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare