Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada
Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko


Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjek za finansije

Stručni saradnik za budžet, planiranje i analizu - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, priprema i učestvuje u
izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta, priprema i učestvuje u izradi analiza,
izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu raspoloživih
podataka, učestvuje u pripremi smjernica i uputstava za izradu zahtjeva za
sredstvima iz budžeta korisnicima budžetskih sredstava, kontinuirano prikuplja
informacije relevantne za izradu budžeta, vrši prijem, pripremu i stručnu obradu svih
prispjelih zahtjeva za sredstvima iz budžeta, materijale vezane za javne rasprave o
nacrtima, podatke za izmjene i dopune budžeta itd., prati propise iz oblasti budžeta,
priprema i učestvuje u izradi svih izvještaja i informacija iz oblasti budžeta, prati
izvršenje budžeta, priprema izvještaje o izvršenju budžeta, periodične i
konsolidovane izvještaje, unosi budžet u sistem operativnih planova, komunicira sa
službama vezano za sistem operativnih planova, prati gotovinske tokove, priprema i
učestvuje u izradi izvještaja, prati punjenje, obavještava sve korisnike, vrši
rezervaciju sredstava, snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i
kvalitetno obavljanje povjerenih mu poslova, obavlja poslove u sistemu trezora, uz
ovlaštenja korištenja softverskih aplikacija vezanih za sistem jedinstvenog računa
trezora, praćenje i mjesečno izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim
prihodima i rashodima po vrstama i korisnicima, praćenje ralizacije budžetskih
sredstava po projektima, te usaglašavanje izvještaja sa nadležnim organima i
službama, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa
stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare