Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a saradnik/ica za vođenje i ažuriranje registara poljoprivrednih savjetodavaca, Odsjek za centralnu savjetodavnu službu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a
na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6-1221/19
Radna mjesta:

SEKTOR ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE

Stručni/a saradnik/ica za vođenje i ažuriranje registara poljoprivrednih savjetodavaca,
Odsjek za centralnu savjetodavnu službu – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za vođenje i ažuriranje
registara poljoprivrednih savjetodavaca; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru
propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije iz ove oblasti); prati i
istražuje promjene i pojave vezane za ovu oblast i izrađuje potrebne dokumente i druge materijale o
tim pojavama i promjenama u svrhu njihovog unaprjeđenja; ažurira podatke iz Registra
poljoprivrednih savjetodavaca i Registra privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi i stara se o
njihovoj tačnosti; planira i koordinira uspostavu informacijskog sistema za praćenje rada Javne
poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH i učestvuje u njegovom vođenju; priprema
materijale, uređuje i ažurira sadržaj za web stranicu Javne poljoprivredne savjetodavne službe u
Federaciji BiH; vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM


Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Poljoprivredni ili Agronomski fakultet,
- položen stručni ispit,
- 1 (jedna) godina radnog staža,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu
(nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od
država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu
državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa pozivom na broj: 747/19”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare