Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Službenik za pormociju IPA potpore pravosuđu BiH

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
31.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj: 14-34-3-1730-30/2019
Sarajevo, 01.08.2019. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

SLUŽBENIK ZA PROMOCIJU IPA POTPORE PRAVOSUĐU BiH

Broj oglašene pozicije: 018/19
Broj izvršilaca: 1
Status: ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Rok za prijave: 31.08.2019. godine

Opis poslova:
Priprema komunikacijski plan za promociju IPA podrške pravosuđu BiH za trajanje cijelog projekta;
Izrađuje projektnu dokumentaciju za javne nabavke promotivnih i komunikacijskih usluga u svrhu osiguravanja promocije pomoći Evropske unije u sektoru pravde u bih;
surađuje sa voditeljem projekta i voditeljima projektnih komponenti u svrhu osiguravanja promocije projektnih aktivnosti i rezultata;
surađuje sa ugovaračima i osigurav uspješnu provedbu komunikacionog plana promocije IPA podrške pravosuđu BiH;
identificira mogućnosti i priprema prijedloge za promociju projektnih aktivnosti i rezultata u kontekstu podrške EU;
izvještava o realizaciji komunikacijskih aktivnosti u okviru projekta;
pruža podršku i savjetuje voditelja projekta i voditelje projektnih komponenti u pogledu mogućnosti i načina promocije projektnih aktivnosti;
osigurava usklađenost promotivnih aktivnosti u okviru projekta s važećim smjernicama Evropske unije u ovoj oblasti;
uspostavlja i održava kontakte s medijima i drugim institucijama u svrhu adekvatnog informiranja i promocije javnosti o IPA podršci u sektoru pravde;
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Projekta.
Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
ekspertno poznavanje engleskog jezika;
napredno poznavanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini;
napredno poznavanje informacionih tehnologija;
poznavanje pravila za realizaciju komunikacijskih i promotivnih aktivnosti u okviru projekata koje financira Evropska unija;
dokazano iskustvo u pripremi i realizaciji komunikacionih planova;
iskustvo u promociji projekata koje financira Evropska unija;
iskustvo u on-line promociji i komunikaciji;
iskustvo u radu na međunarodnim projektima (poželjno);
spremnost na putovanja;
posjedovanje kompetencija: komunikacija i proaktivnost u radu, posvećenost detaljima i kreativnost.
osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad.
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno;
Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome/svjedočanstva ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 018/19“

Prijave kandidata dostavljene u prethodnim rokovima za prijavu (23.05.2019. i 28.06.2019. godine) će biti uzete u razmatranje odnosno kandidati nisu u obavezi ponovo se prijaviti na oglas, osim u slučaju dopune dokumentacije.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 018/19 mora biti naveden.
Rok za prijave: 31.08.2019. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare