Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sekretar škole

- dana
Poslodavac:
JU Gimnazija Mrkonjić Grad
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mrkonjić Grad
Rok prijave:
21.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Sekretar škole, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeniglasnik Republike Srpske“ broj 34/15 i 83/2015).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/2014 i 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3.Uvjerenje o državljanstvu;
4.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koji treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto sekretara škole obaviće se dana 22.6.2018. godine, petak, u 12:00 časova u prostorijama Škole.
Kanditati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Škola zadržava pravo da zatraži od prethodnih poslodavaca usmenu ili pismenu preporuku o kompetencijama prijavljenih kandidata.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili poštom na adresu:
JU Gimnazija Mrkonjić Grad
Sime Šolaje 91
70 260 Mrkonjić Grad
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare