Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast:„Urbanizam i prostorno planiranje“

- dana
Poslodavac:
Arhitektonski fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Prijedloga-Odluke Vijeća Arhitektonskog fakulteta broj: 04-01-1478/1-17 od 06.12.2017. godine i Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9018/17 od 27.12.2017.godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast:
- „Urbanizam i prostorno planiranje“ /jedan izvršilac/ sa punim radnim vremenom

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje i obavezno dostave sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz matične knjige rođenih /ovjerenu fotokopiju/
- Uvjerenje o državljanstvu /ovjerenu fotokopiju/
- Biografiju i Bibliografiju (CV) /u štampanoj i elektronskoj formi/
- Odgovarajuću diplomu o završenom Arhitektonskom fakultetu, odnosno diplomu o završenim ciklusima obrazovanja-ovjerenu fotokopiju/
- Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku/
- Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17).

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Patriotske lige, broj 30 – Sarajevo ili poštom uz naznaku “PRIJAVA NA KONKURS”.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.
Tekst Konkursa objavljen je i na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare