Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
19.12.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluka Senata broj:
01-S-515-VI/19 od 28.11.2019. godine i 01-S-514-VI/19 od 28.11.2019. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta Vajarstvo………1 izvršilac
2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta Grafički dizajn …..1 izvršilac
Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik
1. Za izbor nastavnika stranog jezika i vještina na nematičnom fakultetu za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika)………..1 izvršilac
2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hrana i piće………….1 izvršilac
Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina
1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke……….1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
1.Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika…………..1 izvršilac
Vuka Karadžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska hemija………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Medicinska hemija………..1 izvršilac
3. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment…………….1 izvršilac
4. Za izbor nastavnika stranog jezika i vještina na nematičnom fakultetu za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika)……..1 izvršilac
Studentska br.1 , 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Srbistika)…………1 izvršilac
Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Međunarodno pravo…………..1 izvršilac
Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta Crkveno pojanje sa pravilom 1, 2, 3, 4, 5, i 6………..1 izvršilac
9. maja ,73 300 Foča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta,kao i za izbor u nastavno- umjetničko zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Vajarstvo) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
Kandidati pod rednim brojem 1. završenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija- smjer Vajarstvo.
Kandidati koji se prijave na konkurs po rednim brojem 1. na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu
Kandidati pod rednim brojem 2. zavšenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija – Grafički dizajn.
Kandidati koji se prijave na konkurs pod rednim brojem 2. na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 radova iz oblasti za koju konkurišu

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare