Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik prodaje

- dana
Poslodavac:
JP Komunalno Brčko d.o.o.
Kategorija:
Maloprodaja - Veleprodaja - Komercijala
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
28.04.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20. stav (2) tačka a) i člana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 15/06, 05/07, 19/07, 01/08 24/08, 17/16), a u vezi člana 5. stav (1) i člana 14. tačka a) Pravilnika o zapošljavanju u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH – prečišćen tekst, broj: 01-05935/15 od 27.5.2015. godine, Komisija za zapošljavanje r a s p i s u j e:
JAVNI KONKURS za prijem zaposlenika u radni odnos NA ODREĐENO U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BIH
(do povratka zaposlenika a najduže do 2 godine)

RJ ADMINISTRACIJA
Odjeljenje za logistiku
Saradnik prodaje

Opis radnog mjesta:
Definisanje zahtjeva kupaca,
izrada prateće dokumentacije,
evidencija prodaje,
vođenje evidencije i izrada izvještaja o prodaji usluga,
prikupljanje sugestija, žalbi i reklamacija, te upućivanje nadležnim službama u Preduzeću,
obrada upita i ugovaranje,
analiza dopunskih zahtjeva kupaca,
direktna prodaja usluga pravnim i fizičkim licima,
pronalaženje novih kupaca,
obilazak i kontaktiranje postojećih kupaca,
obavještavanje o promjenama u isporuci usluga,
učešće u planiranju i realizaciji prodaje za fizička lica (mjesešno, godišnje),
učešće u planiranju i realizaciji prodaje za pravna lica (mjesečno, godišnje).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Minimalni uslovi:
Stručna sprema : VSS/VŠS –društvenog/tehničkog smjera,
radno iskustvo: 1(jedna) godina.
Posebni uslovi:
Komunikacione i organizacione sposobnosti,
rad na računaru,
vještine timskog rada, prezentacije,
spremnost na stalno usavršavanje i dodatno obučavanje.
Broj izvršilaca: 1
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa:
a) da je državljanin BiH
b) da je punoljetan
c) da je zdravstveno sposoban
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose Prijavu na originalnom obrascu Preduzeća. Prijava na konkurs mora da sadrži tačne i istinite podatke.
Uz originalnu Prijavu JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH kandidat je dužan dostaviti kopije sljedećih dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost minimalnih i posebnih uslova:
a) diplomu o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument izdat od akreditovanih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini (uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo i dr.). Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija,
b) uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu (dokument treba da sadrži sljedeće elemente: vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv i opis radnog mjesta, period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.),
c) potvrde, uvjerenje, seftifikati i/ili drugi dokumenti kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova.
Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvaničnih jezika BIH.
Konkurs je otvoren od 19.04. 2017. – 28.04.2017. godine.
Zainteresovani kandidati mogu preuzeti prijavu na konkurs u prostorijama JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, ul. . Tina Ujevića 66, Brčko distrikt BiH na Protokolu ili na web adresi www.komunalno.ba.
Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH, ul. Tina Ujevića 66, radnim danom od 08:00 – 15.00 časova a najkasnije do 28.04.2017. godine do 14:00 časova.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Napomena: Kandidati koji budu izabrani kao najuspješniji, dužni su u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) uvjerenje o državljanstvu, ne stariji od 6 mjeseci (osim ako nije trajnog karaktera),
b) rodni list, ne stariji od 6 mjeseci (osim ako nije trajnog karaktera),
c) kopiju lične karte,
d) ovjerenu kopiju radne knjižice,
e) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci,
f) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 6 mjeseci
g) potvrdu o prebivalištu.
h) original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument izdat od akreditovanih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini (uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo i dr.). Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija,
i) original ili ovjerenu kopiju uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.
Predviđen probni rad u skladu sa zakonom i internim aktima.
Sve informacije u vezi konkursa možete dobiti u Službi za ljudske resurse i opšte poslove na broj: 217-255.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare