Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za pomoćne,materijalno tehničke i uslužne poslove

- dana
Poslodavac:
Općina Maglaj
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Maglaj
Rok prijave:
23.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Služben novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:01-34-3-2484/18 od 02.10.2018.godine, Općinski načelnik Maglaj objavljujeJAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci1.Referent za pomoćne,materijalno tehničke i uslužne poslove- 1 izvršilac u Službi civilne zaštite Općine Maglaj,Opis poslova:

*priprema, obavljanje i evidencija materijalno tehničkih poslova,dostava, preuzimanje, te vođenje evidencije zaduženja nabavke i potrošnje potrošnog materijala i robe,obavlja poslove opskrbe administracije i Kabineta načelnika uključujući i uslužne aktivnosti,vrši posluživanje svih vrsta napitaka, održava higijenu inventara, sale i kabineta Općinskog načelnika,vodi evidenciju zaduženja kuhinje,od dobavljača vrši prijevoz sredstava za higijenu, roba za potrebe kuhinje (napitaka i dr.) i o tome vodi mjesečnu evidenciju,obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i Općinskog načelnika.


Opći uslovi:

Opći uslovi propisani članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organ državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).Posebni uslovi:

*srednja stručna sprema, najmanje III stepen ili IV stepen KV, opći ili tehnički smjer
*položen vozački ispit B kategorije,
*radni staž: 6 mjeseci.
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeće dokumente ( original ili ovjerene fotokopije):

*Diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;
*Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca);
*Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
*Kopiju CIPS –ove lične karte;
*Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;
*Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana 1. Ustava BiH;
*Potvrda o radnom stažu;
*Dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije;
*Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti bit će dužan dostaviti izabrani kandidat prije stupanja na rad.


Svaki kandidat je dužan u prijavi dostaviti svojeručno potpisanu Izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu:Općina Maglaj, Općinski načelnik, Viteška broj 4. Maglaj, sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određen o vrijeme u Općini Maglaj-NE OTVARATI”Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare