Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za administrativno-tehničke poslove

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH, br. 24/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke ministrice odbrane o raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-1437-2/18 od 18.04.2018. godine, a u cilju popune upražnjenih radnih mjesta zaposlenika, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine
SEKTOR ZA NABAVKU I LOGISTIKU

1/01 Referent za administrativno-tehničke poslove – 1 izvršilacOpis radnih zadataka: Odgovoran je za obavljanje administrativno-tehničkih poslova: pripremanje, zavođenje, prijem i slanje pošte i druge dokumentacije, uredno arhivira i čuva dokumentaciju Sektora, obavlja tehničku obradu i kancelarijske poslove za potrebe Sektora. Vrši koordinaciju za ostaloim referentima za administrativno-tehničke poslove u odsjecima, po pitanju zavođenja i distribucije pošte, te raspodjele kancelarijskog materijala, kao i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Posebni uslovi: SSS IV stepen, poznavanje rada na računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Status: Zaposlenik

Mjesto rada: Sarajevo

Radni odnos: neodređeno vrijeme
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. Opšti uslovi ( propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 24/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17):

da ima navršenih 18 godina života,
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina,
da nije obuhvaćen odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.


Potrebni dokumenti:

Originali ili ovjerene fotokopije:

1. Potpisana prijava sa naznačenom pozicijom na koju se aplicira (nema propisanog obrasca za prijavu);

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane diplome, ukoliko škola nije završena u BiH ili je stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

4. Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu u struci;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

7. Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

8. Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidata koji bude izabran putem Javnog oglasa);

9. Dokaz o znanja rada na računaru,

10. Dokaz o položenom stručnom ispitu, (zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos).

Potpisanu prijavu, sa naznačenom pozicijom na koju se aplicira i traženu dokumentaciju, dostaviti isključivo putem poštanske službe, preporučeno, na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunu upražnjenih radnog mjesta zaposlenika u
Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine“
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98
71 000 Sarajevo


Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti uzete u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare