Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog

- dana
Poslodavac:
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
01.11.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, te Odluke ravnatelja evid. broj 7288/20, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedećiJAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos u SKB MostarNeodređeno vrijeme za radna mjesta

1. Psiholog na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

2. Glavna medicinska sestra Kl. odsjeka za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava osoba starije životne dobi Klinike za ortopediju – 1 izvršitelj

3. Medicinska sestra u Kabinetu za ERCP na Poliklinici Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

4. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti - 1 izvršitelj

5. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju – 1 izvršiteljOdređeno vrijeme u trajanju do 2 godine za radna mjesta

6. Molekularni biolog u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku -1 izvršitelj

7. Fizički djelatnik u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija u Sl.za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

8. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršiteljKandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.Opći uvjeti: - propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod točkom 1. Psiholog na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu

VSS - Filozofski fakultet, magistar psihologije – smjer klinička psihologija ili psiholog općeg smjera
Prednost kandidatima koji su vodili individualne i skupne terapije


Kratak opis poslova radnog mjesta

Individualna psihološka obrada te izdavanje nalaza i mišljenja za hospitalizirane pacijente
Praćenje stanja pacijenata na odjelu u okviru svoje djelatnosti
Skupna psihološka testiranje te davanje stručnih mišljenja na zahtjev suda, ekspertiza i vještačenje, obrada za invalidsku mirovinu


Za radno mjesto pod točkom 2. Glavna medicinska sestra Kl.odsjeka za ortopediju i

traumatologiju lokomotornog sustava osoba starije životne dobi Klinike za ortopediju

VŠS zdravstvenog usmjerenja
Položen stručni ispit
2 godine radnog iskustva na traženoj Klinici


Kratak opis poslova radnog mjesta

organiziranje i kontroliranje procesa zdravstvene njege na odsjecima, te sudjelovanje u istoj,koordiniranje procesa zdravstvene njege na odsjeku s dugim odsjecima, briga o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, pomagala za njegu bolesnika


Za radno mjesto pod točkom 3. Medicinska sestra u Kabinetu za ERCP na Poliklinici Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu

VŠS zdravstvenog usmjerenja
Položen stručni ispit
2 godine radnog iskustva na traženoj Klinici
Edukacija za rad u Kabinetu ERCP


Kratak opis poslova radnog mjesta

vrši nadzor nad sterilizacijom materijala i instrumenata, te ih priprema za zahvate
daje po potrebi terapiju
pomaže liječniku u slučaju hitnih intervencija
sudjeluje pri izvođenju potrebnih medicinsko-tehničkih zahvata


Za radno mjesto pod točkom 4. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada

SSS
Vozački ispit B kategorije
3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (rad na mašinama autoklav, drobilica, rad sa opasnim tvarima)


Kratak opis poslova radnog mjesta

Svakodnevno spuštanje kanti sa infektivnim bolničkim otpadom, te pomoć pri vaganju
Prikupljanje dijela neinfektivnog otpada, donošenje do drobilice, drobljenje i pakiranje u vreće komunalnog otpada


Za radno mjesto pod točkom 5. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju

SSS, završena srednja medicinska škola, opći smjer
Položen stručni ispit
Radno iskustvo na poslovima med.sestre/tehničara


Kratak opis poslova radnog mjesta

obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, prijam bolesnika i smještaj, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije


Za radno mjesto pod točkom 6. Molekularni biolog u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

VSS, magistar kemije i biologije


Kratak opis poslova radnog mjesta

sudjeluje u stručnom timu gdje su potrebne usluge njegove stručnosti (humana reprodukcija; citohistologija…)
procjenjuje valjanost kemikalija i materijala koji se koriste u laboratoriji
provjerava ispravnost redovno korištenih i novih histokemijskih , imunohistokemijskih, imunofluorescentnih, enzimatskih molekularno


Za radna mjesta pod točkama 7. i 8. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti

NK
Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u zdravstvenim ustanovama


Kratak opis poslova radnog mjesta

prijenos i transport nepokretnih i težih bolesnika
pomaganje kod pregleda i po potrebi obrade nepokretnih i težih bolesnika
prijenos i transport umrlih i drugog materijala na patologiju
prijenos umrlih u mrtvačnicu bolnice


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
Uvjerenje iz matične knjige rođenih
Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za radno mjesto)
Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od poslodavca. Radna knjižica, potvrda PIO/MIO o radnom stažu te Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu. (ukoliko je traženo za radno mjesto)
Dokumentacija/potvrda kojom se dokazuje da je kandidat vodio individualne i skupne terapije (ukoliko je traženo za radno mjesto)
Preslika vozačke dozvole B kategorije (ukoliko je traženo za radno mjesto)
Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)


Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom – U ZATVORENOJ KOVERTI - na adresu:

SKB Mostar

Kralja Tvrtka bb

88000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM ____ , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝)Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare