Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka

- dana
Poslodavac:
Gimnazija Sveti Sava Prijedor
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
12.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor,
Ul. Nikole Pašića br. 6.
79101 Prijedor
Broj: 1186-1/2019


Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 41/18) ,a u vezi sa članom 1,2, i 3 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:34/15 i 83/15), Obavještenja, broj: 971/2019 od 28.06.2019. godine, Izjave, broj: AD-40/19 , od 15.08.2019. godine, direktor Škole raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor za nastavni predmet njemački jezik 5 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
2. Profesor za nastavni predmet ruski jezik , 10 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
3. Profesor za nastavni predmet kultura religija 5 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
4. Profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka 7 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
5. Profesor za nastavni predmet islamska vjeronauka 1 čas, 1 izvršilac na određeno vrijemeod 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine

*Za radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
*Za radna mjesta za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

*Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi
1. Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik Republike Srpske” broj:104/41), člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Sl. glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji ( Sl. glasnik Republike Srpske 34/15, 83/15) kandidati su u obavezi dostaviti ,ovjerenu foto-kopiju diplome o završenomprvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Kandidati su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće:
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 17.09.2019. godine u prostorijama Škole.
Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00 časova
Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.
Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču Škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja .
Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor - Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) .Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare