Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor razredne nastave

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Petar Petrović Njegoš
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Teslić
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆJAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja (najdalje do 30.11.2019.) - 1 izvršilac, pripravnik;

2. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme, 5 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

U radni odnos za radno mjesto nastavnika likovne kulture se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i jedan profesor razredne nastave pripravnik - bez položenog stručnog ispita.Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

- Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18) je:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole;Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto profesora razredne nastave obaviće se dana, 28.10.2019. godine, u 9 časova u prostorijama škole, a intervju u 10 časova u prostorijama škole

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto nastavnika likovne kulture dana, 28.10.2019. godine, u 13.30 časova u prostorijama škole, a intervju s kandidatima 14.30 u prostorijama škole.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Boljanić, Brđani bb, 74322 Boljanić sa naznakom "za konkurs".
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare