Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor razredne nastave

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Vuk Karadžić - Omarska
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Omarska
Rok prijave:
12.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ul. Vuka Karadžića bb

79203 Omarska

KONKURS

za slobodno radno mjesto

1. Profesor razredne nastave – 2 izvršioca - za rad u produženom boravku na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020. godine.

2. Profesor fizike – 2 časa sedmično - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do kraja školske 2019/2020 godine tj. do 31.8.2020. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

- da je državljanin RS i BiH

- da je punoljetan

- da je radno sposoban

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

- da ima položen stručni ispit

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. rodni list ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

8. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Testiranje i intervju obaviće se 20.9.2019. godine, testiranje u 9 časova, a intervju u 10 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od ana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare