Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor razredne nastave

- dan
Poslodavac:
OŠ “Mladen Stojanović”
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Gornji Podgradci
Rok prijave:
18.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

GORNjI PODGRADCI

78405 Gornji Podgradci

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme (puna norma), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u PO Bistrica do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1, 3, 6. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS i BiH (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)

2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i kopijom lične karte)

3. Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem zloupotrebe opojnih sredstava (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Uz prijavu na konkurs svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i dokumentacije gore navedene, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumu propisanim Pravilnikom o proceduri prijema kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata osnovnoj školi.

A to je sljedeća dokumentacija:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

U skladu sa članom 113. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test i intervju.

Komisija će pisanim putem obavještavati kandidate koji su dostavili potpune i blagovremen prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole:

OŠ “Mladen Stojanović” Gornji Podgradci, 78405 Gornji Podgradci,

sa naznakom “ZA KONKURS”.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare