Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor psihologije – diplomirani psiholog

- dana
Poslodavac:
JU Muzička škola Savo Balaban
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
19.09.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16 i 66/18), člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18), člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 29/12) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor škole raspisuje:

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor klavira-diplomirani muzičar – pijanista – VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
2. Profesor psihologije – diplomirani psiholog – VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine
3. Profesor istorije – diplomirani istoričar – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine
4. Profesor engleskog jezika – profesor engleskog jezika i književnosti – VII stepen stručne spreme – 8 časova sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine do povratka radnice sa bolovanja
5. Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično – pripravnik na određeno vrijeme do 14.10.2020. godine
6. Profesor katoličke vjeronauke – diplomirani teolog – VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje
uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sedstava,
5) ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.
Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavau ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
(5) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
(6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 26.09.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostvljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.
(7) Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSКE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Muzička škola „Savo Balaban“
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare