Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor pravoslavne vjeronauke

- dana
Poslodavac:
JU Srednja škola 28. juni
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
10.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO SARAJEVOraspisuje

KONKURS

O prijemu radnika sa radnim iskustvom / osim tačke 1/. Radni odnos zasniva se na

određeno radno vrijeme1. Profesor matematike - profesor matematike, 5 časova jedan izvršilac od 1.11.2019. g. do 31.8.2020. godine./pripravnik/

2. Francuski jezik u kulinarstvu– profesor francuskog jezika, 4 časa jedan izvršilac od 1.11.2019 do 31.8.2020. godine.

3. Profesor pravoslavne vjeronauke, sa završenim pravoslavnim bogoslovnim fakultetom, 12 časova od 1.11.2019. do 31.8.2020 . godine.

4. Elektro struka profesor elektro grupe predmeta: Elektroenergetika, Digitalna tehnika, Elektronika, Računarska grafika i multimedija, Primjena računara, Praktična nastava 4. stepen– puna norma – od 1.11.2019 do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja –dipl. inženjer elektrotehnike smjer programiranje i informatika, jedan izvršilac

5. Elektro struka profesor elektro grupe predmeta - 6 časova , nastavni predmeti:

Elektroenergetski sistemi, električne mašine i uređaji - jedan izvršilac od 1.11.2019 do povratka radnika sa bolovanja,

6. Elektro struka profesor elektro grupe predmeta - 6 časova , za nastavni predmeti:

- praktična nastav IV stepen, elektrotehnički materijali – dipl. inženjer elektrotehnike smjer programiranje, računarstva i informatike, IT, računarstvo i automatika, jedan izvršilac od 1.11.2019. do 31.8.2020 .godine.

7. Profesor stručnih predmeta estetska njega, kozmetologija – 8 časova dipl. kozmetolog, jedan izvršilac , od 1.11.2019. do 31.8.2020. godine.Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu- (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” 29/12.) Pravilnik o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ;/ osim za tačku 1. pripravnika/6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu; / osim za tačku 1. pripravnika/

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.Kandidati koji budu izabrani na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU Srednjoj školi “28. juni” 14.10.2019. god u 11 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa .

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , škola će staviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ukoliko na raspisani konkurs ne bude prijavljenih kandidata koji imaju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, izvršiće se prijem kandidata bez uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.

Pod tačkom 1. Prima se kandidat bez položenog stručnog ispita - pripravnik..Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU Srednja škola “28. juni”, Ulica Stefana Nemanje br.10

71 123 Istočno Sarajevo / sa naznakom za konkurs.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare