Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dan
Poslodavac:
Federalni zavod za statistiku
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
01.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FederacijiBosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH „, broj 49/05) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku broj:01-02-922/13 od 01.07.2013 godine , direktor Federalnog zavoda za statistiku objavljujeJ A V N I O G L A S
Za prijem pripravnika –namještenika
u Službi za statistiku za područje
Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru


Pripravnik, SSS sa završenom srednjom strojarskom školom ili srednjom elektrotehničkom- jedan (1) izvršitelj
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državnme službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
Da nema radnog iskustva nakon završene srednje škole


Potrebni dokumenti:

Uz prijavu sa točno navedenom adresom stanovanja i kontakt telefona kandidata potrebno je dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

Diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanjaili s upisom neograničenog roka trajanja
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak( ne starije od 3 mjeseca)
Potvrda nadležne službe za zapošljavanje b da se kandidat nalazi na evodenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od 3 mjeseca)
Izjava da kandidat nema radno iskustvo u struci nakon završene srednje škole ovjerene od strane nadležnog općinskog organa ili Potvrda nadležne službe za zapošljavanje da kandidatnema radnog iskustva u stzruci nakon završene srednje škole (ne starije od 3 mjeseca)
Izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
Izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlast u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini
Ostale dokumente kojima dokazuje ispunjavanje općih uvjeta (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti) izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obaviještenja o rezultatima javnog oglasa.

Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci s tim da period trajanja pripravničkog staža traje 6 mjeseci i još 3 mjeseca po isteku staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti preporučeno poštom (na poleđini koverte napisati ime i prezime i adresu stanovanja) u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu:BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
UL.ZELENIH BERETKI 26
71000 SARAJEVO
-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA-NAMJEŠTENIKA
U RADNI ODNOS-NE OTVARATI-


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare