Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stupnja stručne spreme u radni odnos u institucije BIH („Službeni glasnik BiH“ 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke ministra o potrebi prijema pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 04-34-1-5523-1/18 od 1.6.2018. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I N A T J E Č A J

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijemeI. – Naziv:Naziv: pripravnik sa završenim pravnim, ekonomskim ili drugim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII. stupanj), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršitelja.II. – Opis poslova:Opis poslova: pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.III. – Trajanje ugovora:Trajanje ugovora: ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju do jedne godine.IV. – Mjesto rada:Mjesto rada: Sarajevo.V. – Opći i posebni uvjetiOpći uvjeti: kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13):a)da ima navršenih 18 godina života

b)da je državljanin Bosne i Hercegovine

c)da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s namjerom u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini

d)da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine

e)da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavcaPored općih uvjeta propisanih zakonom, pripravnici moraju ispunjavati i posebne uvjete:

a)završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII. stupanj) ili završnajmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova

b)da nema ostvaren radni staž više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme.VI. – POTREBNI DOKUMENTIKandidati su dužni uz prijavu s kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisali, dostaviti i sljedeće dokumente:f)rodni list (original odnosno ovjerena fotokopija)

g)potvrda o državljanstvu (original odnosno ovjerena fotokopija), ne stariju od šest mjeseci

h)izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću), ovjerena kod nadležnog općinskog tijela uprave u mjestu prebivališta, ne starija od tri mjeseca

i)diploma ili potvrda izdana od visokoškolske ustanove o diplomiranju (potvrda ne može biti starija od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz sveučilišnu diplomu dostavljaju i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu fotokopiju sveučilišne diplome dostavi potvrdu visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomca

c)ovjerena fotokopija radne knjižice ili potvrda Zavoda za zapošljavanje da nema ostvaren staž više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme.Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.Napomena:Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i potvrdu da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s namjerom u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini (original odnosno ovjerena fotokopija), ne stariju od tri mjeseca, u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.Po ovom javnom natječaju mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija fakulteta (zvanje magistra), pod uvjetom da im školovanje obuhvaća i prvi ciklus studija navedenog fakulteta.Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije su prijave kompletne i pravodobne, podliježu provjeri znanja koju određuje Povjerenstvo za izbor pripravnika.Sve tražene dokumente treba dostaviti poštom preporučeno na adresu:Bosna i Hercegovina

Ministarstvo financija i trezora,

Ul. Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo,

s naznakom: „Javni oglas za prijem pripravnika“ – ne otvaraj.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare